Høringssvar – Innspill til ekspertgruppa for akademisk ytringsfrihet (14.10.2021)

Innledning

Norsk studentorganisasjon (NSO) takker for muligheten til å komme med innspill til ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet. Akademisk frihet og utdanningsinstitusjonenes autonomi er viktige prinsipp for NSO, og er et grunnlag for hele bredden av NSOs arbeid. Siden utvalget ønsker kortfattede innspill på konkrete tiltak vil NSO begrense seg til to punkter her:

1:

Studenters akademiske frihet må lovfestes. Både Auneutvalget og Underlandutvalget har stadfestet at studenter har akademisk frihet når de deltar i forskning. Auneutvalget skriver at studenter har akademisk frihet når de driver forskning som “lever opp til anerkjente praksiser og standarder i akademia” (s. 135). Dette reflekteres ikke i dagens lovformulering om akademisk frihet (§ 1-5), hvor rett til å velge emne og metode for forskning og utviklingsarbeid kun er koblet til personer med et ansettelsesforhold til institusjonen. Hvis studenter som deltar i forskning finner seg i en situasjon der deres akademiske frihet begrenses trenger de en paragraf i loven der rettighetene deres kommer tydelig frem, slik at de kan bruke denne opp mot ledelsen der de studerer. Det er få som vet at man må til forarbeidene for å finne denne retten, og dagens lovformulering ser ut til å ekskludere studenter når akademisk frihet kobles til et ansattforhold. Ekspertgruppen for akademisk frihet burde tenke på studentperspektivet i alt sitt arbeid, men som et minimum burde Auneutvalgets perspektiv tas inn i lovteksten. I forbindelse med den nylig avholdte høringsrunden om blant annet ny UH-lov foreslo NSO følgende formulering der endringen er markert med kursiv:

  • 1-5 Faglig frihet og ansvar

(5) Ansatte i stilling hvor forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid inngår i arbeidsoppgavene og studenter som deltar i forskning eller utviklingsarbeid i henhold til anerkjente praksiser og standarder i akademia har rett til å velge emne og metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de rammer som følger av ansettelsesforholdet eller særskilt avtale

2:

Students at risk må gjøres til en permanent ordning. Akademisk frihet burde være en rettighet i hele verden. Når studenter undertrykkes eller nektes å fullføre gradene sine på grunn av fredelig aktivisme på vegne av demokrati og frihet har deres rett til akademisk frihet blitt brutt. Norge burde bidra til akademisk frihet ved å la forfulgte studenter fullføre graden sin i Norge. Dette skjer i dag gjennom Students at risk (StAR) ordningen. Dette er en pilotordning som burde gjøres permanent.

Download Innspill-til-høring-til-ekspertgruppa-for-akademisk-ytringsfrihet.pdf

Kontakt oss


E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no