Høringssvar – Innspill til felles infrastruktur og tjenester til fair forskningsdata (13.01.2022)

Innledning

Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å uttale seg på utkast til rapport om felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata. NSO representerer ca.

250.000 studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner. Vi støtter arbeidet med å bygge infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata.

Kommentarer til rapporten

Å gjøre forskningsdata tilgjengelig, gjenfinnbar og gjenbrukbar er et gode som kommer hele samfunnet til nytte. Vi støtter at forskere kan gjenbruke innsamlede data ikke bare fra egne, men også fra andres tidligere arbeid. Høyere utdanning skal være forskningsbasert, og tiltak som styrker kvaliteten og troverdigheten til forskning vil dermed også styrke utdanningene.

Vi savner studentfokuset i rapporten, og ønsker at rapporten skal presisere at studenter som driver forskning og/eller skriver gradsoppgaver skal ha lik tilgang på infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata. Det må også være lett for studentene å finne informasjon om FAIR forskningsdata på institusjonenes nettsider.

Vi støtter tiltaket om at opplæring i datahåndtering må inn tidlig og inngå som en del av utdanningsløpet for studenter og PhD-kandidater. De som veileder dem må ikke bare få god opplæring i datahåndtering, men også ha kunnskap om tjenester og verktøy for FAIR forskningsdata for å ha kompetansen til lære det bort. Det må være kurs tilgjengelig for studenter før opplæring i datahåndtering er blitt en integrert del av utdanningsløpet der det ikke allerede ligger tilrette. Å lære seg gjenbruk av data vil være nyttig til å heve kvaliteten på mastergrader og andre studentoppgaver.

Studenter skal ut i arbeidslivet etter utdanningen, og der kan åpen tilgang til data være nyttig for videreutvikling og påfyll av relevant kunnskap som kommer arbeidslivet til nytte. Mange som utdanner seg har brukt flere år på å lære seg å behandle data. Med åpen tilgang til data kan de også få en større mulighet til å ettergå om forskningsresultat de kan tenke seg å bruke i jobben er så gode som de blir fremstilt som.

Download Innspill-Felles-infrastruktur-og-tjenester-for-fair-forskningsdata.pdf

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no