Høringssvar – Sektormål for universiteter og høyskoler og rammeverk for utviklingsavtaler (20.01.2022)

Innledning

Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å uttale seg på sektormål for universiteter og høyskoler og rammeverk for utviklingsavtaler. NSO representerer ca.

250.00 studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner.

1.  Sektormål for universiteter og høyskoler

NSO er positive til sektormålene og mener de svarer godt på samfunnsoppdraget til UH- institusjonene. Det understrekes at sektormål nummer 3, God tilgang til utdanning og kompetanse i hele landet, ikke skal gå på bekostning av sektormål 1, Høy kvalitet i utdanning og forskning.

 

2.  Utviklingsavtaler for statlige universiteter og høyskoler

NSO mener at utviklingsavtaler er et viktig verktøy for styring av de statlige institusjonene i UH-sektoren. Vi oppfordrer til at utviklingsavtalene støtter opp om styrenes strategier, bidrar til en mangfoldig sektor og styrker dialogen mellom departementet og institusjonene.

NSO forventer at studenter er involvert og har medvirkning i utarbeidelsen og bestemmelsen av utviklingsavtalene.

Download Høringssvar-Sektormål-for-universiteter-og-høyskoler-og-rammeverk-for-utviklingsavtaler-1.pdf

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no