NSO står i solidaritet med Iranske studenter og akademikere (vedtatt på SST2-22/23)

Vedtatt på Norsk studentorganisasjons sentralstyret 27. oktober 2022.

Siden 16. september har vi sett økende og voldsomme demonstrasjoner utfolde seg i Iran. Dette skjer i kjølvannet av drapet på 22 år gamle Mahsa Amini og 43 år med diktatur. Amini døde i varetekt etter å ha blitt arrestert av det såkalte moralpolitiet, angivelig fordi hun ikke hadde dekket til håret sitt godt nok. Siden den gang har det vært daglige demonstrasjoner mot det totalitære regimet over hele landet, ledet an av en ung og uredd sivilbefolkning.

I førsterekken av demonstrasjoner har akademiske institusjoner, studenter og ansatte vært tydelige stemmer. Demonstrantene krever at medstudenter som sitter fengslet på grunn av demonstrasjoner mot regimet, blir løslatt. Studenter og akademikere blir anklaget av regimet for å skape uro i samfunnet, og blir møtt med vold når de tar til orde for grunnleggende menneskerettigheter. Som konsekvens er flere studenter savnet, fengslet og torturert.

Akademia har lang tradisjon for å slå ring om menneskerettighetene, som bærebjelken i et demokratisk samfunn. Vi trenger uavhengige utdannings- og forskningsinstitusjoner til å være et pusterom for messeskerettighetsaktivister, samt for å utfordre maktstrukturer i samfunnet. Situasjonen i Iran er nok et eksempel på at studenter og ansatte ved akademiske institusjoner i mange land blir forsøkt stilnet. Deres kamp er vår kamp. Derfor står norske studenter i solidaritet med studenter, akademikere og sivilbefolkning som trues til taushet og som har mistet sin stemme. Vi vet at angrepene på universitetene er målrettet mot landets unge sivilbefolkning – de som utgjør den største trusselen mot regimet og samtidig det største håpet for en demokratisk og lysere fremtid for sivilbefolkningen i Iran.

NSO står i solidaritet med demonstrantene i Iran. Derfor tar NSO sterk avstand fra og fordømmer det Iranske regimets brutale bruk av vold mot studenter, akademikere og sivilbefolkning i Iran, og den systematiske undergravingen av grunnleggende menneskerettigheter.

NSO krever derfor at:

  • Norske myndigheter må videre fordømme volden i Iran, både bilateralt og multilateralt.
  • Iranske myndigheter må respektere grunnleggende menneskerettigheter, ytringsfrihet, akademisk frihet og likestilling.
  • At studenter, akademikere og andre sivile som har blitt fengslet på grunn av fredelig deltakelse i demonstrasjoner må settes fri umiddelbart.

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no