NSOs statsbudsjettprioriteringer for 2023

  • Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
  • Det skal gis tilskudd til bygging av 3000 nye studentboliger og oppgradering av 2000 studentboliger, med et mål om 20 prosent nasjonal dekningsgrad.
  • Minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.
  • Studenter skal inkluderes i dagpengeordningen.

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no