Skip to main content

NSOs statsbudsjettprioriteringer for 2023

  • Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
  • Det skal gis tilskudd til bygging av 3000 nye studentboliger og oppgradering av 2000 studentboliger, med et mål om 20 prosent nasjonal dekningsgrad.
  • Minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.
  • Studenter skal inkluderes i dagpengeordningen.