Skip to main content

NSOs statsbudsjettprioriteringer for 2024

Prinsippet om gratis høyere utdanning for alle, kvalitet i høyere utdanning og like muligheter til utdanning er grunnleggende og skal være førende for NSOs arbeid med statsbudsjettet. NSOs krav til statsbudsjettet 2024 er:

  • Studiestøtten økes og knyttes til 1.5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.