Skip to main content

Personvernerklæring

Vedtatt av arbeidsutvalget 21. september 2017.

Norsk studentorganisasjon (NSO) behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger NSO mottar og samler inn når du bruker våre tjenester, inkludert nettstedet student.no.

1.    Behandlingsansvarlig

NSO er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som blir samlet inn i forbindelse med virksomheten.

2.    Personopplysninger

2.1 Opplysninger du selv gir til NSO

NSO behandler personopplysningene du selv oppgir, inkludert på eller via student.no. Det gjelder for eksempel hvis du abonnerer på nyhetsbrevet, sender inn et kandidatskjema, eller melder deg på et arrangement i regi av NSO.

Informasjonen du oppgir inkluderer vanligvis ditt navn, e-postadresse, telefonnummer, i tillegg til for eksempel behov for tilrettelegging på arrangement, eller din egen presentasjon av deg selv i et kandidatskjema.

2.2 Opplysninger som samles inn når du bruker NSOs tjenester

Når du bruker student.no registrerer NSO, gjennom analyseverktøy, hvordan siden blir brukt.

Det samles informasjon om trafikken på nettsiden, for eksempel bruks- og navigasjonsmønstre, hvilke deler av siden som blir lest, og hva brukerne skriver i søkefeltet.

Den tekniske løsningen for epostlister, som du kan registrere deg på via student.no, leveres av en tredjepart (Mailchimp). Det blir samlet informasjon om blant annet hvilke epostlister du har registrert deg på, hvilke av e-postene som åpnes, hva slags epostklient du bruker og hva du klikker på i e-postene.

Den tekniske løsningen for skjemautfylling, som blant annet benyttes til kandidatskjema og påmelding og evaluering av NSOs arrangement, leveres av en tredjepart (Enalyzer). Informasjonen som samles inn er den informasjonen du selv oppgir i skjemaet. I forbindelse med for eksempel evalueringer oppgis det i skjemaet hvis informasjonen er anonym. Da samles informasjonen på en slik måte at NSO ikke kan vite identiteten til personen som sender inn skjemaet.

2.3 Informasjonskapsler (cookies)

NSOs nettside, student.no, benytter informasjonskapsler. Informasjonskapslene er små informasjonsfiler som blir lagret på datamaskinen din og som gjør at dine valg og preferanser kan bli lagret mens du er inne på siden.

Informasjonskapsler benyttes også av tredjepartstjenester på eller via student.no, inkludert Google, Facebook, Twitter, Instagram, Mailchimp, Enalyzer og FCM Travel.

Hvis du klikker på lenker eller bruker tjenester som leveres av tredjeparter, er det vilkårene for disse tredjepartstjenestene som gjelder, inkludert vilkårene for informasjonskapsler.

De fleste nettlesere har funksjonalitet du kan benytte for å stenge for informasjonskapsler. Det kan imidlertid hende at slik stenging fører til at tjenestene ikke fungerer slik de er tenkt.

3.    Bruk av personopplysninger

NSO bruker personopplysninger for å levere de tjenestene du benytter på eller via student.no, eller får levert på andre måter.

NSO tar vare på opplysninger du selv har oppgitt, for eksempel hvis du melder deg på et arrangement eller leverer et kandidatskjema. Profilene brukes internt for å levere de tjenestene du har bedt om (deltakelse på et arrangement, mottak av informasjon på e-post, tilgang til reisebestillingstjeneste, med mer).

Noen ganger sammenstilles personopplysninger fra flere steder. Hvis for eksempel en e-postadresse du oppgir blir inaktiv, kan en nyere e-postadresse bli hentet fra en annen kilde (påmelding til et NSO-arrangement, en epostliste, eller lignende).

4.    Utlevering av personopplysninger

Hvis det er nødvendig for å levere en tjeneste du har bedt om, kan NSO dele personopplysninger med tredjeparter. Det gjelder for eksempel deling av navn, e-postadresse og telefonnummer med selskap som leverer reisebestillingstjenester (FCM Travel), eller hvis du skal overnatte på hotell som bestilles av NSO. Dersom du blir valgt eller nominert til et verv, deler NSO navn, e-post, telefonnummer, og eventuelt studiested, med utvalget/organet du er valgt/oppnevnt til.

Hvis du stiller til et verv som velges av landsmøtet eller sentralstyret i NSO, blir kandidatskjemaet ditt kunngjort i sin helhet og synlig for offentligheten. Du kan imidlertid velge ikke å vise e-post og/eller telefonnummer i kandidatskjemaet som kunngjøres.

Hvis du stiller til et eksternt verv som velges av arbeidsutvalget, blir kandidatskjemaet unntatt offentlighet og kun gjort tilgjengelig for de personene som skal behandle oppnevningen/nominasjonen.

Informasjon om at du har verv i NSO, eller har blitt nominert eller valgt av NSO, er offentlig.

5.    Håndtering av personopplysninger

Tilgangen til personopplysninger begrenses til de personene som må ha denne tilgangen for å levere de tjenestene NSO skal levere. Tilgangen til opplysninger er sikret med adgangskontroll.

Dine personopplysninger blir lagret så lenge NSO har saklig behov for dette i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning. Når det ikke lenger er saklig behov for opplysningene, blir de slettet eller anonymisert.

6.    Bilder og video

Det blir tatt fotografier på de fleste NSO-arrangement, inkludert av deltakerne. Fotografiene brukes blant annet for å orientere om aktiviteten i organisasjonen på sosiale medier, som for eksempel Facebook og Instagram, og på student.no.

På enkelte arrangement, inkludert på landsmøter og sentralstyremøter, blir det gjort videoopptak som strømmes til sosiale medier og på student.no. Hvis det gjøres videopptak på et arrangement blir deltakerne informert om dette. Hovedformålet med å bruke video er å spre informasjon om, og skape åpenhet rundt, politiske beslutninger og aktiviteten til NSO.

7.    Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysningene som er registrert om deg. Du kan kreve retting eller sletting i samsvar med gjeldende lovgivning.

8.    Endringer av denne personvernerklæringen

NSO kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres, eller når det er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning.

9.    Henvendelser

Du kan henvende deg til nso@student.no hvis du har spørsmål om NSOs behandling av personopplysninger.

Download Personvernerklæring.pdf