Skip to main content

Resolusjon om bevaring av fastlegeforbindelse for norske studenter i utlandet (vedtatt av SST3 23-24)

Download SST3_23-24_-_Vedlegg_3_-_Resolusjon_om_bevaring_av_fastlegeforbindelse_for_norske_studenter_i_utlandet.pdf