Resolusjon om krigen i Ukraina (vedtatt på SST4-21/22)

Vedtatt av Sentralstyret 4. mars 2022.

Den 24. februar invaderte Russiske styrker Ukraina fra øst. Dette skjedde dager etter at President Putin anerkjente de Ukrainske regionene Donetsk og Luhansk som uavhengige. Situasjonen for sivilbefolkningen i Ukraina er og har vært preget av frykt og usikkerhet.  

Situasjonen har endret seg raskt og har nå blitt en fullskala krig mellom Ukraina og Russland. Hver dag rapporteres det om at en rekke mål som universiteter og myndighetsbygg angripes og sivile liv går tapt. Norsk Studentorganisasjon tar avstand fra at sivile liv blir dratt inn, og tapt, i militære aksjoner. 

Invasjonen av Ukraina er et klart brudd på folkeretten og et alvorlig angrep på demokratiet. Flere og flere organisasjoner og land har innført sanksjoner ovenfor Russiske myndighets- og nøkkelpersoner. Det er viktig å understreke at det russiske folk ikke skal klandres for krigen, da det er Russiske myndigheter som skal holdes ansvarlig.  

Det Ukrainske folket tvinges på flukt, og vi vil trolig oppleve en stor flyktningstrøm den kommende tiden. Flere av flyktningene vil være studenter som har mistet sin tilhørighet til akademia. Flyktninger og andre som kommer til Norge med akademisk bakgrunn skal gis mulighet til å inkluderes i det akademiske fellesskapet og til å fullføre sine utdanninger. Norske institusjoner har tradisjon for å støtte ordningene Students at risk og Scholars at risk. Dette forventer vi at fortsetter også i denne krigen.  

Studenter i Norge fra Russland, Ukraina, Hviterussland og naboland opplever allerede en stor psykisk påkjenning. Vi må derfor forsikre studenten om at de ikke blir sendt ut av Norge.  

Det er viktig at Norsk Studentorganisasjon stiller krav og forventninger til norske institusjoner og myndigheter i solidaritet med de som ikke kan kreve eller forvente noe.   

Norsk studentorganisasjon; 

 • Fordømmer Russlands invasjon som et brudd på folkeretten. 
 • Står ved det Ukrainske folket, studenter, personer på flukt og andre som er direktere preget av krigen. 
 • Legger press på at alle studenter i de rammede landene skal få lov til å flykte ut av landet. 
 • Studenter som tilhører marginaliserte grupper som LHBT+, nedsatt funksjonsevne og med minoritetsbakgrunn er mer utsatte og må ha like mulighet til å flykte og få komme til land de er trygge i. 
 • Krever at samskipnadene er behjelpelige og rause når det kommer til internasjonale studenter i Norge som rammes av sanksjoner. 
 • Oppfordre til at institusjonene bruker sine internasjonale samarbeid for å motivere til fredsarbeid og diplomatisk arbeid. Og at forsker-til-forsker samarbeid får fortsette. 
 • Oppfordrer til at institusjonene, medlemslag og samskipnader, etter beste evne, støtter med midler til humanitær hjelp til Ukraina. 
 • Oppfordrer til at det tilrettelegges ett lavterskels samlingspunkt for studenter og ansatte ved Norske institusjoner som er rammet av krigen. Studentene skal ivaretas, og få det de trenger av norske myndigheter, blant annet bolig og økonomisk trygghet. 
 • Krever at samfunnet verner om russere i Norge, og er tydelige på at det er russiske myndigheter som driver krig- ikke det russiske folk. 
 • Krever at studenter som flykter til Norge skal få fullføre graden sin ved Norske institusjoner og at Norge oppfordrer til at dette gjøres også i andre land som tar imot studenter på flukt.  
 • Bidra til og støtte arbeidet med et felles Europeisk program for Students at Risk og støtte andre land som vil opprette sine egne program .
 • Legger press på at samskipnadene skal tilrettelegge for husing av flyktningfamilier i tomme studentboliger gjennom ferien dersom behovet oppstår. 
 • Oppfordrer til at institusjoner og andre skal arbeide for å skjerme utsatte studenter fra media.  
 • Skal arbeide for, og legge press på at studenter fra rammede land, særlig Ukrainere, skal få tilbud om gratis samtale og/eller psykologtjeneste via samskipnadene eller vertskommunen. 
 • Oppfordrer til at Norske myndigheter fortsetter å støtte Ukraina. 
 • Ønsker at Norge skal ta en aktiv del i å opprettholde ett velfungerende studentdemokrati i Ukraina for å ivareta studenters interesser i landet. 
Download Resolusjon_krigen_i_ukraina.pdf

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no