Du er her: Student.no > Om NSO > Medlemslag > Foredrag og workshops

Foredrag og workshops

MegafonNSO har en kursgruppe som bistår i å skreddersy foredrag og workshops etter deres behov. Dette tilbudet er gratis for alle medlemslag.

Grunnet koronaviruset er NSOs kursvirksomhet stilt i ro på ubestemt tid. Her kan du lese mer om status for NSOs arrangementer og aktiviteter i forbindelse med koronaviruset.

Send en e-post til nso@student.no om du ønsker å be om kurs, eller lurer på hvilket kurs passer ditt medlemslag.

Husk å være tidlig ute med bestillinger, så er det større sjanse for at vi kan komme!

Mediakurs

Vil dere bli flinkere til å selge inn saker til journalister? Trenger dere trening i å skrive pressemeldinger? Har dere behov for å øve på intervjusituasjoner?

Mediekurset kan handle om alle disse tingene, og vil skreddersys til deres behov. Vi bruker gjerne konkrete saker fra deres arbeidsprogram eller handlingsplan til å hjelpe dere med å få fokus på deres politikk. Vi simulerer intervjuer, øver på skriving og kan bidra med å gjøre dere mer komfortable med å snakke om sakene deres i media.

  • Kurset trenger minimum 2 timer.
  • Kurset er mest relevant for arbeidsutvalg/styre.

Lobby og påvirkning

Hvordan skal dere få gjennomslag for politikken deres? Hvilken strategi passer best for dere?

Vi hjelper med å se på ulike metoder for hvordan dere kan utøve påvirkning opp mot insitusjon, lokale myndigheter og gjennom NSO. Dette kurset inneholder litt teoretisk bakgrunn for hvordan man kan utøve lobby, samt en praktisk del hvor deltakerne selv skal utforme strategier for arbeidet sitt. Som caser bruker vi gjerne konkrete saker fra deres eget arbeidsprogram/handlingsplan.

  • Kurset trenger minimum 2 timer.
  • Kurset er mest relevant for arbeidsutvalg/styre.

Tale-, og debatteknikk

Vil dere bli bedre på å snakke offentlig eller å debattere for sakene deres? Trenger dere litt hjelp til å finpusse på argumentene deres?

Foto: Larskflem, CC Flickr

Dette kurset vil gå gjennom de ulike tingene man bør tenke over før man holder en tale eller forbereder ett innlegg i en debatt. Vi vil også ha fokus på hva som er god og dårlig debatteknikk og hvordan man kan få økt gjennomslag for sine argumenter gjennom å strukturere retorikken sin. Kurset vil inneholde både en teoretisk og praktisk del, hvor deltakerne blir testet på debatteknikk.

  • Kurset trenger minimum 2 timer.
  • Kurset er relevant for både parlament og arbeidsutvalg/styre.

Teamarbeid og organisasjon

Er dere helt nyvalgte og lurer på hvordan dere kan samarbeide? Er dere godt i gang med arbeidet, men synes dere kan bli bedre? Sliter dere med konflikter internt, eller vil dere bare utvikle organisasjonen deres?

Dette kurset er skreddersydd for mange ulike situasjoner, men kan være kjekt for alle å gjennomføre. Når man jobber i team vil alle sitte med ulike meninger om hvordan arbeidet best kan gjøres, hva som er viktigst i strategien eller kanskje det også har oppstått vanskeligheter i samarbeidet deres. Vi kan bistå med hvordan dere kan organisere arbeidet deres basert på deres egne handlingsplaner og prioriteringer og hvordan dere kan jobbe sammen.

  • Kurset trenger minimum 3 timer.
  • Kurset er mest relevant for arbeidsutvalg/styre.

Fag, prosesser og opplæring

Lurer dere på hva studentpolitikk er? Er dere usikre hva NSOs politikk er?

Vi kan gi dere dypere innblikk i NSOs politikkområder fra velferspolitikken til fagpolitiske problemstillinger. Vi kan også skreddersy disse kursene til å handle om enkeltsaker, som. F.eks. stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning eller læringsmiljøpolitikk.

  • Kurset trenger minmum 3 timer.
  • Kurset er relevant for både parlament og arbeidsutvalg/styre.