Skip to main content

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) har ansvar for den daglige driften og er den politiske ledelsen av organisasjonen.

Arbeidsutvalget styrer arbeidet sitt blant annet ut fra handlingsplanen og øvrig politikk som vedtas av landsmøtet og sentralstyret. Hele arbeidsutvalget jobber fulltid fra NSOs kontorer i Oslo.

Landsmøtet velger årlig seks medlemmer til arbeidsutvalget, med følgende roller: leder, nestleder, fag- og forskningspolitisk ansvarlig, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, velferds-og likestillingsansvarlig og internasjonalt ansvarlig.

Arbeidsutvalget 2024/2025

Leder: Kaja Ingdal Hovdenak
Nestleder: Elida Linnea Slettum
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Harald Bolstad Evensen
Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: : Maiken Køien Andersen
Velferds- og likestillingsansvarlig: Sigve Næss Røtvold
Internasjonalt ansvarlig:Nora Rymoen Houidi

 

Organisasjonskart arbeidsutvalget
Arbeidsutvalgets oppgaver