Skip to main content

Politiske komiteer

De politiske komiteene bistår resten av organisasjonen i utviklingen av NSOs politikk innenfor sine respektive områder. Komiteene jobber ut i fra sine vedtatte fremdriftsplaner og bistår arbeidsutvalget i arbeidet med prioriteringene fra NSOs handlingsplan.

Komiteenes fremdriftsplaner vedtas av arbeidsutvalget innen 1. september hvert år og utarbeides i samarbeid med komiteene.

Landsmøtet velger årlig følgende fire politiske komiteer: fag- og forskningspolitisk komite (FFPK), internasjonal komite (IK), læringsmiljøpolitisk komite (LMPK) og velferds- og likestillingspolitisk komite (VLPK).

Hver komite består av fem personer, inkludert en leder. Det velges også 3 varaer.

Vervet er ettårig, fra 1. juli til 30. juni.

Retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet

Politiske komiteer 2023/2024

Fag- og forskningspolitisk komite
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leder: Karl Henrik Storhaug Reinås
William Giffen Sæbø
Chris kenneth Gudmundson
Alexander Sæbø Svendsen
Konstanse Heide Åkerman
1. vara: Kristine Asprem
2. vara: Sebastian Tafjord Skar

Internasjonal komite
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leder: Nora Rymoen Houidi
Kaja Ingdal Hovdenak
Igor Bondarenko
Kristian Stave
Tuva Oksnes
1. vara: Lisbeth Regine Mangen
2. vara: Lea Karoline Sundal
3. vara: Erling Petter Hæsken Trones

Læringsmiljøpolitisk komite
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Leder: Rolf Martin Aspenes
Ferdinand Tomek Marnburg
Oliwia Skowron
Didrik Svellingen
Lars Magnus Halvorsen
1. vara: Sarah Naomi Lunner
2. vara: Anniken Furholt Andersen
3. vara: Agid Hewbl
Velferds- og likestillingpolitisk komite
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Leder: Alexander Pettersen Fredheim
Hans-Markus Jensvold Kverneng
Tasia Michell Gunar
Frida Rasmussen
Nils Herman Lien Håre
1. vara: Mathias Larsen Jamt
2. vara: xx
3. vara: xx