Sentralstyret

Sentralstyret (SST) er NSOs øverste organ mellom landsmøtene.

Sentralstyret innstiller på de fleste sakene til landsmøtet. Mellom landsmøtene kan sentralstyret vedta politikk som utdyper politikken som landsmøtet har vedtatt. Sentralstyret vedtar også mandatene til komiteene og spesifisert budsjett for NSO. Landsmøtet velger årlig 13 medlemmer til sentralstyret. Det velges også 5 prioriterte varaer i et separat valg. Vedtektenes § 13.7.1 krever at sentralstyret består av minst én person fra hver region og hver institusjonskategori. Sentralstyret

Sentralstyrets oppgaver

Innspill eller spørsmål?

Du kan sende spørsmål eller innspill om eller til sentralstyret. Henvendelsene går til arbeidsutvalget, som formidler det videre til sentralstyret dersom det kommer spørsmål eller innspill rettet direkte til dem. Du kan med innspillsknappen:

  • Sende spørsmål om arbeidet og oppfølgingen av politikk.
  • Sende innspill til ny politikk NSO burde vurdere å se på.
  • Ideer eller andre innspill og spørsmål for å kunne kontakte sentralstyret og arbeidsutvalget som organ.

Kontakt sentralstyret og arbeidsutvalget, trykk her:

Sentralstyret 2022/2023

Vararepresentanter til Sentralstyret 2022/2023:

  1. Frida Rasmussen
  2. Stellan Hjerpset-Østlie
  3. Marius Torsvoll
  4. Vegard Sjaastad Hansen

Medlemmer av Sentralstyret 2022/2023:

Torjus Levisen Johansen
Sentralstyremedlem

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 92077572

Didrik Svellingen
Sentralstyremedlem

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 94299645

Eilif Hallingstad Finnseth
Sentralstyremedlem

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 90405899

Elida Linnea Slettum
Sentralstyremedlem

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 90960387

Emelie Johanne Johansen
Sentralstyremedlem

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 96519058

Helena Haldorsen
Sentralstyremedlem

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 97488015

Jørgen Skogan
Sentralstyremedlem

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 47302423

Kristian Fredrik Meyer Ødegård
Sentralstyremedlem

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 48604669

Kristian Stave
Sentralstyremedlem

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 90517188

Kristoffer M Egset
Sentralstyremedlem

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 95087033

Martin Belov
Sentralstyremedlem

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 46958246

Nils Herman Lien Håre
Sentralstyremedlem

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 97031029

Sigrid Lie
Sentralstyremedlem

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 95800108

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no