Slik melder medlemslagene saker til sentralstyret

Kort oppsummert

Dere melder en sak til arbeidsutvalget (AU) som er ansvarlig for å kalle inn til sentralstyremøter og foreslå vedtak (innstille). Det gjør dere ved å sende en epost til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med kort beskrivelse av saken og kontaktinformasjon. Saken må meldes senest 16 dager før sentralstyremøtet, men vi oppfordrer til å sende så tidlig som mulig.

Dersom dere lurer på om saken er relevant for sentralstyret, om NSO allerede har vedtatt noe på tema eller om det er andre måter NSO bør jobbe med saken kan dere også sende spørsmål til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Hvorfor melde en sak?

Det kan være flere grunner til å melde en sak til sentralstyret, for eksempel:

  • Det er en sak som medlemslaget mener er veldig viktig, men som ikke NSO mener noe om og dere vil at NSO skal ta stilling til dette.
  • Det er en sak som er viktig i medlemslaget lokalt, men dere er usikre på ulike løsninger og eventuelle nasjonale konsekvenser så dere ønsker at NSO skal diskutere saken.
  • Det er en sak som er aktuell ved medlemslaget, NSO har generell politikk på dette og dere ønsker at NSO skal uttale seg om denne saken spesifikt.
  • Dere har forslag til hvordan NSO kan gjøre ting annerledes og ønsker at NSO skal diskutere disse forslagene og eventuelt vedta endringer.

Når kan dere melde saker?

Medlemslagene i NSO kan melde saker som de ønsker at sentralstyret (SST) skal behandle. Dette må de gjøre senest 16 dager før sentralstyremøtet, men det går helt fint å melde en sak og be om at denne behandles på et senere møte enn det førstkommende også.

Arbeidsutvalget forbereder sakene til sentralstyremøte slik at de skal være klare til utsending senest én uke før møtestart. Det betyr at dere må sende saken deres inn tidligere enn fristen for at AU skal kunne utarbeide sakspapir. I innkallingene til sentralstyremøtet vil det alltid stå når siste frist for å melde saker er. Alle innkallinger og sakspapir til sentralstyremøtene legges ut på sentralstyresidene på student.no.

Hva har sentralstyret ansvar for?

Sentralstyret er det øverste politiske organet i NSO mellom landsmøtene. De er valgt av landsmøtet og har overordnet ansvar for NSO på bakgrunn av vedtakene gjort av medlemslagene på landsmøtet. I vedtektene står det hvilke saker som sentralstyret har ansvar for:

De sakene som vedtektene ikke sier at skal vedtas av landsmøtet eller sentralstyret er det arbeidsutvalget (AU) som behandler. Arbeidsutvalget leder NSO og er organisasjonens utøvende organ. Det er også arbeidsutvalget som kaller inn til sentralstyremøtene og innstiller (foreslår vedtak) på alle saker bortsett fra de som har egne komiteer.

Dersom dere er usikre på om saken medlemslaget ønsker å foreslå hører hjemme i sentralstyret eller et annet sted, kan du spørre NSOs organisasjonsrådgiver eller arbeidsutvalget.

Hvordan melder du saker?

Dere kan melde en sak ved å sende epost til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vi på kontoret vil da fordele ansvar for oppfølging av saken ut fra hvilket tema den har og ta kontakt med dere.

Alle saker som går til sentralstyret har et sakspapir som presenterer saken og et forslag til vedtak eller forslag til diskusjonspunkter. Sakspapirene er bygd opp på samme måte i alle saker:

Tittel – Tittel som oppsummerer hva saken handler om

Formål – Hva forslagsstillere ønsker å oppnå/avklare.

Sakspresentasjon – Hva handler saken om og hvorfor behandles denne nå?

Vurdering – Hvilke vurderinger er gjort som ledet til forslag til vedtak? Hvilke spørsmål er det en ønsker svar på i diskusjonen og hvorfor?

Innstilling – Forslag til vedtak

Dersom forslaget til vedtak er en lengre tekst, som for eksempel en uttalelse, vil dette være et eget vedlegg i saken.

Når dere foreslår en sak trenger dere ikke ha et ferdig sakspapir klart, det vil sikkert være litt ulikt hvor mye dere har arbeidet med denne før. Det er arbeidsutvalget som er ansvarlig for forslag til vedtak, men her kan medlemslagene både foreslå tekst til sakspresentasjon og foreslå forslag til vedtak som da blir gjengitt i sakspapiret. Utarbeidelsen av papiret vil kunne foregå i samarbeid med de som har meldt saken og de som er ansvarlige i AU.

Behandling av saken

Saken behandles i det møtet den er meldt opp til og dette vil dere kunne følge på stream på student.no. Det er også mulig å være gjest på sentralstyremøtet, men NSO dekker i utgangspunktet ikke reise og opphold for gjester. Sentralstyret kan innvilge andre tale- og forslagsrett i enkeltsaker.

Mer informasjon


Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no