Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget 2019-2020Arbeidsutvalget (AU) har ansvar for den daglige driften og er den politiske ledelsen av organisasjonen.

Arbeidsutvalget styrer arbeidet sitt blant annet ut fra handlingsplanen og øvrig politikk som vedtas av landsmøtet og sentralstyret. Hele arbeidsutvalget jobber fulltid fra NSOs kontorer i Oslo.

Landsmøtet velger årlig seks medlemmer til arbeidsutvalget, med følgende roller: leder, nestleder, fag- og forskningspolitisk ansvarlig, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, velferds-og likestillingsansvarlig og internasjonalt ansvarlig.

Arbeidsutvalget 2019/2020

Leder: Marte Øien
Nestleder: Felipe F. Garcia
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Christina Eide
Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Julie Størholdt Iversen
Velferds‐ og likestillingsansvarlig: Fam Karine Heer Aas
Internasjonalt ansvarlig: Stian Skarheim Magelssen

Arbeidsutvalgets oppgaver
Arbeidsutvalgets oppgaver