Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Fagrådet

Fagrådet

FagrådetNSO sitt fagråd består av alle studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Disse velges av NSO sitt sentralstyre på siste møte før sommeren.

Representantene velges for ett år, fra 1. juli til 30. juni.

De fagstrategiske enhetene i UHR

UHR-logoUniversitets- og høgskolerådet (UHR) er samarbeidsorganet til universiteter og høyskoler i Norge. UHR sitt arbeid har stor betydning for institusjonenes faglige samarbeid og utviklingen av felles nasjonal utdannings- og forskningspolitikk.

De fagstrategiske enhetene favner flere ulike fag innenfor et større fagfelt. De fleste medlemmene representerer et fagmiljø ved sin egen utdanningsinstitusjon. På denne måten er enhetene en møteplass for fagmiljøene, hvor felles problemstillinger løftes på et nasjonalt nivå. Enhetene gir også anbefalinger til UHR og utdanningsinstitusjonene.

Eksempler på saker som har vært oppe i de fagstrategiske enhetene: Program for faglige konferanser, retningslinjer for evaluering og kvalitetssikring, innspill til stortingsmeldinger, bruk av IKT i utdanningen, etablering av samarbeid mellom fagmiljø eller med næringslivet.

Som representant i en fagstrategisk enhet er du med å påvirke fagfeltet ditt på nasjonalt nivå, og på tvers av utdanningsinstitusjonene.

UHR har følgende fagstrategiske enheter. Sentralstyret i NSO velger årlig tre studenter til hver av disse enhetene:

Fagrådet

Studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene utgjør tilsammen NSO sitt fagråd. Fagrådet er rådgivende overfor NSO i fagspesifikke spørsmål, og skal høres i saker som angår deres ansvarsområde.

Arbeidsutvalget utarbeider fremdriftsplan, som beskriver hva fagrådet skal jobbe med i løpet av perioden.  

Fagrådet 2021/2022

UHR-Helse og sosial Karoline Lie
UHR-Humaniora Daniel Hansen Masvik
UHR-Kunst, design og arkitektur
UHR-Lærerutdanning Elise Håkull Klungtveit
UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi
UHR-Samfunnsfag
UHR-Økonomi og administrasjon Bjørn Olav Østeby