Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Fagrådet

Fagrådet

FagrådetNSO sitt fagråd består av alle studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Disse velges av NSO sitt sentralstyre på siste møte før sommeren.

Representantene velges for ett år, fra 1. juli til 30. juni.

De fagstrategiske enhetene i UHR

UHR-logoUniversitets- og høgskolerådet (UHR) er samarbeidsorganet til universiteter og høyskoler i Norge. UHR sitt arbeid har stor betydning for institusjonenes faglige samarbeid og utviklingen av felles nasjonal utdannings- og forskningspolitikk.

De fagstrategiske enhetene favner flere ulike fag innenfor et større fagfelt. De fleste medlemmene representerer et fagmiljø ved sin egen utdanningsinstitusjon. På denne måten er enhetene en møteplass for fagmiljøene, hvor felles problemstillinger løftes på et nasjonalt nivå. Enhetene gir også anbefalinger til UHR og utdanningsinstitusjonene.

Eksempler på saker som har vært oppe i de fagstrategiske enhetene: Program for faglige konferanser, retningslinjer for evaluering og kvalitetssikring, innspill til stortingsmeldinger, bruk av IKT i utdanningen, etablering av samarbeid mellom fagmiljø eller med næringslivet.

Som representant i en fagstrategisk enhet er du med å påvirke fagfeltet ditt på nasjonalt nivå, og på tvers av utdanningsinstitusjonene.

UHR har følgende fagstrategiske enheter. Sentralstyret i NSO velger årlig tre studenter til hver av disse enhetene:

Fagrådet

Studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene utgjør tilsammen NSO sitt fagråd. Fagrådet er rådgivende overfor NSO i fagspesifikke spørsmål, og skal høres i saker som angår deres ansvarsområde.

Sentralstyret vedtar mandatet, som beskriver hva fagrådet skal jobbe med i løpet av perioden. Arbeidsutvalget kaller inn til felles møter med fagrådet.

Fagrådet 2019/2020

UHR-Helse og sosial Håvard Ulsaker
Tor Løvset Waage
Oline Marie Sæther
UHR-Humaniora Erlend Søbye Grønvold
Marius Frans Linus Hillestad
Eivind Rindal
UHR-Kunst, design og arkitektur Johan Christian Torsvik Bruun
Ingrid Lovise Anvik Hellenes
UHR-Lærerutdanning Frank Aleksander Bræin
Katharina Dimmen Kristoffersen
Elise Håkull Klungtveit
UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi Joel Gianni
Cecilie Bjørnsdotter Raustein
Haakon Ludvig Langeland Ervik
UHR-Samfunnsfag Åste Solheim Hagerup
Morten Stene
Sylvia Helene Lind
UHR-Økonomi og administrasjon Linn Antonie Vårdal Solheim
Caroline Erviksæter
Gaute Kornberg