Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen

KontrollkomiteenKontrollkomiteens (KK) hovedoppgave er å sikre at organisasjonen drives etter gjeldende styringsdokumenter, inkludert vedtekter og prinsipprogram.

Komiteen har møteplikt på landsmøtet og er til stede på sentralstyrets møter.

Kontrollkomiteen består av fire personer. For at det skal være overlapp mellom periodene, velger landsmøtet hvert år to medlemmer til komiteen. Kontrollkomiteens medlemmer sitter to perioder.

Kontrollkomiteen 2019/2020

Aleksander Martin Gjøsæter (til 30.06.2020)
Christoffer Vikebø Nesse (til 30.06.2020)
Kai Steffen Østensen (til 30.06.2021)
Anne Helene Bakke (til 30.06.2021)

Kontakt kontrollkomiteen på kk@student.no