Følgebrev

Landsstyremøte 3 – 2014/15 avholdes 13.–15. februar 2015 på HiST i Trondheim.

Det blir oppstart med lunsj fredag 13. februar kl. 11.00 på HiST i Mauritz Hansens gate 2 (kart). Selve møtet starter kl. 12.00 og avslutter søndag 15. februar kl. 15.15.

Forslag til tidsplan for landsstyremøtet finner du på side 3 i sakspapirene.

Sakspapirer

Sakspapirer er sendt ut i papir til alle som har bedt om det. Sakspapirene er også tilgengelig elektronisk på student.no. Enkelte papirer er kun tilgjengelig elektronisk.

Saken «Politisk dokument om styring og ledelse i UH-sektoren» og arbeidsutvalgets rapport ettersendes.

Frist for innmelding av nye saker og resolusjoner er 30. januar.

Forhåndsinnsending av endringsforslag

Du oppfordres til å sende inn endringsforslag elektronisk på forhånd. Forhåndsinnsendte endringsforslag blir kopiert opp og delt ut til alle før møtestart. Disse forslagene trenger heller ikke fremmes fra talerstolen.

LEVÉR ENDRINGSFORSLAG

Fristen for forhåndsinnsending er tirsdag 10. februar.

Spørretime

Det blir spørretime på student.no tirsdag 10. februar kl. 11.00 til 12.00. Da får du anledning til å stille spørsmål om alle sakene direkte til arbeidsutvalget.

Praktisk

Overnatting

Hvis du har oppgitt i påmeldingen din at du trenger overnatting, skal du bo på Thon Hotel Gildevangen (kart).

Transport til HiST og hotellet

Det går flybuss fra Trondheim lufthavn, Værnes, til både hotellet og til møtelokalet hos HiST. Nærmeste stoppested til møtelokalet hos HiST er Studentersamfundet. Nærmeste stoppested til hotellet er Søndre gate. Det er studentrabatt på bussen.

Merk at det er to ulike flybusselskap som trafikkerer ruten. Eventuell returbillett må brukes hos samme selskap.

Det er gangavstand mellom hotellet og møtelokalet.

Landsstyreguiden

Det er skrevet en egen guide til landsstyret som inneholder mye nyttig informasjon til deg som landsstyrerepresentant. Du finner guiden på Yammer.

Send gjerne en e-post til nso@student.no hvis du lurer på noe.