Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Politiske komiteer

Politiske komiteer

Politiske komiteerDe politiske komiteene bistår resten av organisasjonen i utviklingen av NSOs politikk innenfor sine respektive områder. Komiteenes medlemmer møtes jevnlig for å jobbe med prioriteringene fra NSOs handlingsplan og mandatet fra sentralstyret.

Landsmøtet velger årlig følgende fire politiske komiteer: fag- og forskningspolitisk komite (FFPK) , internasjonal komite (IK), læringsmiljøpolitisk komite (LMPK) og velferds- og likestillingspolitisk komite (VLPK).

Hver komite består av fem personer, inkludert en leder. Det velges også 3 varaer.

Vervet er ettårig, fra 1. juli til 30. juni.

Politiske komiteer 2019/2020

Fag- og forskningspolitisk komite
ffpk@student.no
Leder: Annbjørg Pasteur Stø
Emelie Johanne Johansen
Isak Grov Diesen
Tobias Bashevkin
William Giffen Sæbø
Internasjonal komite
ik@student.no
Leder: Marion Kristine Gustavsen
Anja Bornstedt Landsverk
Md Shifat Ullah
Tommy Steindal Tobiassen
Trym Nikolas Rimmen
Læringsmiljøpolitisk komite
lmpk@student.no
Leder: Joachim Børlie
Henriette Seim
Jesper Krusell
Ola Gimse Estenstad
Åste Solheim Hagerup
Velferds- og likestillingpolitisk komite
vlpk@student.no
Leder: Martine Gjerde
Anette Arneberg
Idun Kløvstad
Stine Johannessen
Vilde Henningsgård