Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Politiske komiteer

Politiske komiteer

Politiske komiteerDe politiske komiteene bistår resten av organisasjonen i utviklingen av NSOs politikk innenfor sine respektive områder. Komiteenes medlemmer møtes jevnlig for å jobbe med prioriteringene fra NSOs handlingsplan og mandatet fra sentralstyret.

Landsmøtet velger årlig følgende fire politiske komiteer: fag- og forskningspolitisk komite (FFPK) , internasjonal komite (IK), læringsmiljøpolitisk komite (LMPK) og velferds- og likestillingspolitisk komite (VLPK).

Hver komite består av fem personer, inkludert en leder. Det velges også 3 varaer.

Vervet er ettårig, fra 1. juli til 30. juni.

Politiske komiteer 2020/2021

Fag- og forskningspolitisk komite
ffpk@student.no
Leder: Erlend Søbye Grønvold
Eva Moshuus
Magnus Dybdahl
Maika Marie Godal Dam
Martine Jordana Baarholm
1. vara: William Giffen Sæbø
2. vara: Caroline Erviksæter
Internasjonal komite
ik@student.no
Leder: Linnea Alexandra Barberini
Amine Fquihi
Anja Landverk
Håvard Rørtveit
Victor Larsson
1. vara: Tori Heitmann Jørgensen
2. vara: Md Shifat Ullah
Læringsmiljøpolitisk komite
lmpk@student.no
Leder: Sarah Naomi Lunner
Kristoffer Eik
Marie Charlotte Moilanen Kettunen
Simen Oftedahl
Simon Løvdal
1. vara: Morten Stene
Velferds- og likestillingpolitisk komite
vlpk@student.no
Leder: Idun Kløvstad
Amalie Lunde
Henriette Seim
Martin Horgen
Petter Morland
1. vara: Espen Vaage