Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Sentralstyret

Sentralstyret

SentralstyretSentralstyret (SST) er NSOs øverste organ mellom landsmøtene.

Sentralstyret innstiller på de fleste sakene til landsmøtet. Mellom landsmøtene kan sentralstyret vedta politikk som utdyper politikken som landsmøtet har vedtatt. Sentralstyret vedtar også mandatene til komiteene og spesifisert budsjett for NSO.

Landsmøtet velger årlig 13 medlemmer til sentralstyret. Det velges også 5 prioriterte varaer i et separat valg.

Vedtektenes § 13.7.1 krever at sentralstyret består av minst én person fra hver region og hver institusjonskategori.

Sentralstyrets oppgaver
Sentralstyrets oppgaver

Innspill eller spørsmål?

Du kan sende spørsmål eller innspill om eller til sentralstyret. Henvendelsene går til arbeidsutvalget, som formidler det videre til sentralstyret dersom det kommer spørsmål eller innspill rettet direkte til dem.

Du kan med innspillsknappen:

  • Sende spørsmål om arbeidet og oppfølgingen av politikk.
  • Sende innspill til ny politikk NSO burde vurdere å se på.
  • Ideer eller andre innspill og spørsmål for å kunne kontakte sentralstyret og arbeidsutvalget som organ.

Kontakt sentralstyret og arbeidsutvalget, trykk her:

Sentralstyret 2019/2020

Andreas Trohjell
Anne Marie Lund
Christen Andreas Orvin Wroldsen
Daniel Hansen Masvik
Håkon Heintz
Line Korsmo
Lisa Marie Mandfloen
Marius Toresen
Pia Ottilia Danielsen
Rebekka Opsal
Rune Keisuke Kosaka
Sandra Helene Dvergastein
Tord Hauge

Vara:

1. Gard Løken Frøvoll
2. Gjermund Kvernmo Langset
3. Jonas Økland
4. Rebecca Marum