Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Sentralstyret > Sentralstyremøtet live

Sentralstyremøtet live

Sentralstyremøte 4 2019/2020

FREDAG

13.00 – 13:15 Konstituering
13:15 – 13:30 Rapporter
13:30 – 13:35 Protokollsaker
13:35 – 13:50 Orientering fra valgkomiteen
13:50 – 14:00 Om sentralstyrets innstillinger til NSOs landsmøte 2020.
14:00 – 14:15 Pause
14:15 – 14:20 Saker til NSOs landsmøte 2020
14:20 – 14:30 Årsrapport for NSO 2019
14:30 – 15:00 Godkjenning av forretningsorden
15:00 – 15:15 Pause
15:15 – 17:00 Forskningspolitisk plattform – debatt

LØRDAG

10:00 – 10:30 Forskningspolitisk plattform – votering
10:30 – 11:30 Handlingsplan – del 1
11:30 – 11:45 Pause
11:45 – 12:15 Handlingsplan – del 2
12:15 – 13:00 Driftstilskudd – debatt og votering
13:00 – 13:45 Lunsj
13:45 – 14:00 Handlingsplan – votering
14:00 – 15:00 Rapport om styring og medvirkning – debatt del 1
15:00 – 15:15 Pause
15:15 – 16:00 Rapport om styring og medvirkning – debatt del 2
16:00 – 16:30 Endringsforslag til NSOs vedtekter – votering
16:30 – 16:45 Pause
16:45 – 17:45 Rammebudsjett – debatt vedlegg
17:45 – 18:00 Pause
18:00 – 18:15 Rammebudsjett – votering vedlegg

SØNDAG

10:00 – 10:15 Generell politisk debatt
10:15 – 10:45 Resolusjoner
10:45 – 11:00 Pause
11:00 – 11:30 Forskningspolitisk plattform – saksfremlegg
11:30 – 12:00 Handlingsplan – saksfremlegg
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 13:30 Rammebudsjett – saksfremlegg
13:30 – 13:45 Pause
13:45 – 14:30 Rapport om styring og medvirkning – saksfremlegg
14:30 Møteslutt