Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Sentralstyret > Sentralstyremøtet live

Sentralstyremøtet live

Lørdag

Fra Til Lørdag
10:00 10:15 Konstituering
10:15 10:45 Rapporter
10:45 10:50 Protokollsaker
10:50 11:00 Pause
11:00 12:00 Resolusjoner
12:00 12:45 Lunsj
12:45 13:15 Presentasjon av valgkomiteens innstilling og valg av vedtektskomite
13:15 13:45 Foreløpig saksliste til landsmøtet 2021
13:45 14:00 Pause
14:00 15:00 Opprettelse av ny stilling i sekretariatet
15:00 15:15 Pause
15:15 15:45 LM10 02.03-20 Godkjenning av valg gjort på SST5 19/20
15:45 16:15 LM10 04.01-20 Valg av vararepresentanter til sentralstyret
16:15 16:30 Pause
16:30 16:35 Kontrollkomiteen presenterer resultatet av valg av vedtektskomite
16:35 17:30 Innstillinger til landsmøtet 2020, konstitueringssaker
17:30 Ferdig for dagen

Søndag

Fra Til Søndag
09:30 10:00 Presentasjon av NIFUs rapport av opptakssystemet
10:00 11:00 Opptak til høyere utdanning – diskusjonssak
11:00 11:15 Pause
11:15 12:15 Landsmøte annethvert år – diskusjonssak
12:15 13:00 Lunsj
13:00 14:00 Redesign av NSOs nettsider – diskusjonssak
14:00 14:15 Pause
14:15 15:00 Sak unntatt offentlighet
15:00 15:15 Pause
15:15 16:00 Revidering av miljø- og økonomireglementet.