Du er her: Student.no > Om NSO > Organer og komiteer > Sentralstyret > Sentralstyremøtet live

Sentralstyremøtet live

Sentralstyremøte 5 2019/2020

Søndag

Lørdag

Lørdag

Fra Til
09:00 09:10 Konstituering
09:10 09:20 Rapporter
09:30 09:45 Økonomirapport
09:45 10:00 Valgkomiteen presenterer sine innstillinger
10:00 10:15 Pause
10:15 10:30 Valg av ledere til politiske komiteer og valgkomite
10:30 11:00 Resolusjoner – Diskusjon
11:00 11:30 Behandling av klage på vedtak om fondssøknad
11:30 12:00 Boligpolitisk dokument – avvikling
12:00 12:45 Lunsj
12:45 12:50 Kontrollkomiteen presenterer resultatet av ledervalgene
12:50 13:05 Valg av politiske komiteer og valgkomite
13:05 13:35 Mandat for de politiske komiteene og fagrådet 2020/2021 – Diskusjon
13:35 13:50 Pause
13:50 13:55 Kontrollkomiteen presenterer resultatet av komitevalgene
13:55 14:25 Revidering av økonomi- og miljøreglement – Diskusjon
14:25 14:55 Søknad om medlemskap fra Studentrådene ved Politihøgskolen
14:55 15:20 Regnskap for NSO 2019 – diskusjonssak

Søndag

Fra Til
09:30 10:00 Lesetid endringsforslag
10:00 10:30 Resolusjoner – Votering
10:30 11:00 Valg til fagstrategiske enheter i UHR 2020/2021
11:00 11:15 Pause
11:15 11:45 Revidering av økonomi- og miljøreglement – Votering
11:45 12:15 Mandat for de politiske komiteene og fagrådet 2020/2021 – Votering
12:15 12:30 Protokollsaker
12:30 13:00 Lunsj
13:00 13:30 Kontrollkomiteen presenterer resultatet av UHR-valgene
13:30 13:40 Avslutning
13:40 14:00 Pause
14:00 16:00 Seminar