Innkalling til SST1-15/16

Dette er innkalling til sentralstyremøte 1, 24. august 2015 på Ullevaal Arena (UBC – Kurs og konferansesenter) i Oslo.

Sentralstyremøtet starter med lunsj kl. 12.00, og avsluttes kl. 17.00 samme dag.

Gi tidlig beskjed dersom du vet at du ikke kan delta, slik at arbeidsutvalget kan kalle inn eventuelle vara.

Fristen for påmelding og reisebestilling er 10. august.

Sakspapirer

Fristen for å melde nye saker, som ikke står på forslaget til saksliste, er 8. august – 16 dager før møtet. Sentralstyremedlemmene og medlemslagene kan melde saker til sentralstyremøtene Det er lurt å være tidlig ute for å få hjelp fra arbeidsutvalget og sekretariatet. Saker, og eventuelle forslag til resolusjoner, sendes til nso@student.no

Forhåndsinnsending av endringsforslag

Alle med forslagsrett i sentralstyret kan forhåndslevere endringsforslag til sakene som skal behandles på sentralstyremøtet.

Lenke for forhåndsinnsending av endringsforslag finnes på student.no/saker-til-sst1-1516

Fristen for forhåndsinnsending av endringsforslag er 16. august.

Praktisk

NSO dekker reise og opphold for:

 • Sentralstyremedlemmer
 • Arbeidsutvalget
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Én person fra hver av følgende komiteer:
  • Prinsipprogramkomiteen
  • Fag- og forskningspolitisk komite
  • Internasjonal komite
  • Velferds- og likestillingspolitisk komite

Reisebestilling

Hvis du har behov for å reise med fly for å delta på sentralstyremøtet, kan du bestill dine egne billetter gjennom reisebyrået Travellink. Da slipper du å legge ut for flybillettene. Som medlem av sentralstyret, eller en komite i NSO, skal du ha fått tilsendt personlig brukernavn og plussord på e-post.

Du finner utfyllende informasjon om reisebestilling på student.no/reisebestilling

Benytt alltid rimeligste reisealternativ.

Når du bestiller flybilletter hos Travellink til sentralstyremøte 1, skal du skrive «SST1» i feltet «Kostnadssted 2».

Transport til møtelokalet

T-banelinje 4 og 6 går til Ullevaal Station. Møtelokalet er hos UBC – Kurs og konferansesenter i Sognsveien 77C.

Tilrettelegging

Vi skal legge til rette for at alle skal kunne delta på NSOs arrangement. Dersom du har behov for tilrettelegging – enten om det gjelder mat, tilgjengelighet eller andre ting – er det viktig at du gir beskjed i påmeldingen.

Overnatting

Fordi dette er et endagsmøte skal det normalt ikke være behov for overnatting. NSO dekker imidlertid overnatting dersom du deltar på ledersamlingen 21.-23. august. Det benyttes dobbeltrom. Dersom du har behov for enkeltrom må dette avtales på forhånd. Se økonomireglementet for refusjonsregler.

Velkommen til sentralstyremøte 1!

Therese Eia Lerøen

Privat: Therese Eia Lerøen

Leder

Epost leder@student.no
Mobil 95792556

Bjørn-Anders Hind Kvadratisk Foto NSO Skjalg Bøhmer Vold

Privat: Bjørn-Anders Hind

Sekretariatsleder

Epost bjorn-anders@student.no
Mobil 94268721

Helga

Privat: Helga Aalberg Skau

Sekretariatsleder/daglig leder

Epost helga@student.no
Mobil 93055507