Saker til SST1-15/16

Samlefil med alle sakspapirene

Innspill fra komiteene på mandat for 2015/2016

Fristen for forhåndsinnsending av endringsforslag var 16. august.

Under kan du laste ned sakene hver for seg.

SST1 00 Konstituering
SST1 00.01-15/16 Konstituering
SST1 00.01.06-15/16 Godkjenning av forretningsorden for sentralstyret
SST1 01 Rapporter og orienteringer
SST1 01.01-15/16 Rapporter
SST1 01.02-15/16 Protokollsaker
Vedlegg 1: Protokoll LS5-14/15
Vedlegg 2: Arbeidsutvalgets protokoller
SST1 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST1 02.01-15/16 Søknad om midler fra frifond organisasjon – UiO – Politisk seminarEttersending
SST1 05 Styringsdokumenter
SST1 05.01-15/16 Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016
SST1 05.02-15/16 Godkjenning av redaksjonelle endringer på NSOs vedtekter
SST1 06 Innkomne saker
SST1 06.01-15/16 Møteplan for sentralstyret 2015/2016
SST1 06.02-15/16 Plattformer til revidering i 2016 – Diskusjonssak
Vedlegg 1: Utdanningspolitisk plattform
Vedlegg 2: Velferdspolitisk plattform