Innkalling til SST2-15/16

Dette er innkalling til sentralstyremøte 2, 6. november 2015 på Ullevaal Arena (UBC – Kurs og konferansesenter) i Oslo.

Programmet starter kl. 10.00 sammen med ledersamling (dette er et lukket møte). Selve sentralstyremøtet starter kl. 13.45, og avsluttes kl. 18.30 samme dag.

Gi tidlig beskjed dersom du vet at du ikke kan delta, slik at arbeidsutvalget kan kalle inn eventuelle vara.

Fristen for påmelding og reisebestilling var 23. oktober.

Program med ledersamling (lukket, kun for ledere og sentralstyret):

Når Hva
10.00-10.15 Møte med valgkomiteen
10.15-12.00 Felles møte med ledersamling – diskutere statsbudsjett 2017
12.00-12.30 Lunsj
12.30-13.30 Diskusjon statsbudsjett 2017
13.30-13.45 Pause

Sakspapirer

Fristen for å melde nye saker, som ikke står på forslaget til saksliste, er 21. oktober – 16 dager før møtet. Sentralstyremedlemmene og medlemslagene kan melde saker til sentralstyremøtene Det er lurt å være tidlig ute for å få hjelp fra arbeidsutvalget og sekretariatet. Saker, og eventuelle forslag til resolusjoner, sendes til nso@student.no.

Forhåndsinnsending av endringsforslag

Alle med forslagsrett i sentralstyret kan forhåndslevere endringsforslag til sakene som skal behandles på sentralstyremøtet.

Lenke for forhåndsinnsending av endringsforslag finnes på student.no/saker-til-sst2-1516.

Fristen for forhåndsinnsending av endringsforslag er 1. november.

Praktisk

NSO dekker reise og opphold for:

 • Sentralstyremedlemmer
 • Arbeidsutvalget
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Én person fra hver av følgende komiteer:
  • Prinsipprogramkomiteen
  • Fag- og forskningspolitisk komité
  • Internasjonal komité
  • Velferds- og likestillingspolitisk komité

Reisebestilling

Hvis du har behov for å reise med fly for å delta på sentralstyremøtet, kan du bestille dine egne billetter gjennom reisebyrået Travellink. Da slipper du å legge ut for flybillettene. Som medlem av sentralstyret, eller en komité i NSO, skal du ha fått tilsendt personlig brukernavn og passord på epost.

Du finner utfyllende informasjon om reisebestilling på student.no/reisebestilling

Benytt alltid rimeligste reisealternativ.

Når du bestiller flybilletter hos Travellink til sentralstyremøte 2, skal du skrive «SST2» i feltet «Kostnadssted 2».

Transport til møtelokalet

T-banelinje 4 og 6 går til Ullevaal Stadion. Møtelokalet er hos UBC – Kurs og konferansesenter i Sognsveien 77C.

Tilrettelegging

Vi skal legge til rette for at alle skal kunne delta på NSOs arrangement. Dersom du har behov for tilrettelegging – enten om det gjelder mat, tilgjengelighet eller andre ting – er det viktig at du gir beskjed i påmeldingen.

Overnatting

Fordi dette er et endagsmøte skal det normalt ikke være behov for overnatting.

Velkommen til sentralstyremøte 2!

Therese Eia Lerøen

Privat: Therese Eia Lerøen

Leder

Epost leder@student.no
Mobil 95792556

Helga

Privat: Helga Aalberg Skau

Sekretariatsleder/daglig leder

Epost helga@student.no
Mobil 93055507

Tord Kristensen Foto NSO Skjalg Bøhmer Vold

Tord K. Kristensen

IKT-konsulent

Epost tord@student.no
Mobil 96044652