Saker til SST3-15/16

Du kan sende spørsmål/innspill til sentralstyret:

Samledokument med alle sakspapirene

Forhåndsinnsendte endringsforslag

Fristen for forhåndsinnsending av endringsforslag til sentralstyremøte 3 var 30. november.

Under kan du laste ned sakene hver for seg.

SST3 00 Konstituering
SST3 00.03-15/16 Konstituering
SST3 01 Rapporter og orienteringer
SST3 01.05-15/16 Rapporter
Vedlegg 3: Rapport internasjonal komite – Ettersending
SST3 01.06-15/16 Protokollsaker
Vedlegg 1: Protokoll SST2-15/16
Vedlegg 2: Protokoller arbeidsutvalget
SST3 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST3 02.03-15/16 Økonomirapport
SST3 02.04-15/16 Spesifisert budsjett for NSO 2016
SST3 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST3 03.01-15/16 Resolusjoner
SST3 03.02-15/16 Generaldebatt
SST3 04 Valg
 Ingen saker
SST3 05 Styringsdokumenter
SST3 05.04-15/16 Endringsforslag til NSOs vedtekter
Vedlegg 2: Nåværende vedtekter
SST3 06  Innkomne saker
SST3 06.08-15/16 NSOs statsbudsjettprioriteringer for 2017
SST3 06.09-15/16 NSOs valgprioriteringer for 2017-2021
SST3 06.10-15/16 Delegatfordeling landsmøtet 2016
SST3 06.11-15/16 Utredning av NSOs faglige komiteer
SST3 06.12-15/16 Søknad om medlemskap – Ettersendes