Innkalling til SST4-15/16

Dette er innkalling til sentralstyremøte 4, 26. – 28. februar på NSOs kontor i Holbergsgate 1 i Oslo.

Forhåndsinnsending av endringsforslag

Alle med forslagsrett i sentralstyret kan forhåndslevere endringsforslag til sakene som skal behandles på sentralstyremøtet. Frist for forhåndsinnsending av endringsforslag er 22. februar.

Generaldebatt

Vi ønsker at en, så langt det er mulig, melder tema som ønskes diskutert under generaldebatten. Dette er både for å medlemslagene en mulighet til å løfte tema de ønsker at sentralstyret skal diskutere og for å gi alle en mulighet til å forberede seg og gjøre seg opp noen tanker om det som skal diskuteres. Vi setter derfor en frist for forhåndsinnlevering av tema 22. februar. Vi vil da kunne informere alle om hvilke tema som er foreløpig løftet i løpet av spørretimen og møteledelsen vil bedre kunne planlegge tiden som er satt av.

Vi foreslår at vi prioriterer de tema som er meldt inn på forhånd. Dette vil selvsagt ikke stå i veien for at alle kan løfte nye tema under saken, men forhåpentligvis bidra til alle kan forberede seg bedre og gi medlemslagene mulighet til innspill på forhånd. Send inn tema til nso@student.no.

Program

Programstart fredag for sentralstyremedlemmer er kl. 12.00. Møtestart er kl. 14.30 (lunsj 14.00). Programslutt søndag er kl. 15.30.

Halvårsseminar

Før møtestart fredag, altså kl. 12.00, er det satt av tid til halvårsseminar for SST. Tiden er satt av til litt tilbakeblikk på hva som har skjedd så langt i perioden og refleksjoner om hvordan planleggingen av resten av perioden bør være.

Forberedelser til LM

Mesteparten av sakene SST skal behandle denne helgen er innstillinger til landsmøtet. Dette er også grunnen til at det er et langt SST-møte. På landsmøtet er det sentralstyret som legger frem sakene. For å komme i gang med planleggingen av landsmøtet ønsker vi at sentralstyret etter møteslutt fordeler ansvar seg i mellom for de ulike sakene som det skal innledes på under LM. Her ser vi for oss team på 2 eller 3 som har ansvar for en sak i lag. Her trengs det sikkert også å gjøres noen avklaringer om hva SST mener det er som skal vektlegges i en innledning (det er planen å også sette av tid ifm. SST5 til siste forberedelser på innledningene på sakene). Vi har også lagt opp til at det er sentralstyret som skal lede bolkene om de ulike sakene på regionmøtene. Det betyr at vi må avklare hvem i SST som deltar på hvilket RM, og kanskje se ansvarsfordelingen i sammenheng med dette. Det blir i år arrangert 3 regionmøter; i Elverum, Bodø og Kristiansand. Tenk gjerne over på forhånd hvilke saker du kan tenke deg å ha ansvar for.

Praktisk

NSO dekker reise og opphold for:

 • Sentralstyremedlemmer
 • Arbeidsutvalget
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Én person fra hver av følgende komiteer:
  • Prinsipprogramkomiteen
  • Fag- og forskningspolitisk komité
  • Internasjonal komité
  • Velferds- og likestillingspolitisk komité

Alle som har bedt om overnatting skal bo på Thon Hotel Munch.

Reisebestilling

Hvis du har behov for å reise med fly for å delta på sentralstyremøtet, kan du bestille dine egne billetter gjennom reisebyrået Travellink. Da slipper du å legge ut for flybillettene. Som medlem av sentralstyret, eller en komité i NSO, skal du ha fått tilsendt personlig brukernavn og passord på epost.

Du finner utfyllende informasjon om reisebestilling på student.no/reisebestilling

Benytt alltid rimeligste reisealternativ.

Når du bestiller flybilletter hos Travellink til sentralstyremøte 4, skal du skrive «SST4» i feltet «Kostnadssted 2».

Møtelokalet

Møtelokalet for sentralsstyremøte 4 – 2015/16 er NSOs kontorer. Vi holder til i Holbergs gate 1 – 1.  et.

Tilrettelegging

Vi skal legge til rette for at alle skal kunne delta på NSOs arrangement. Dersom du har behov for tilrettelegging – enten om det gjelder mat, tilgjengelighet eller andre ting – er det viktig at du gir beskjed i påmeldingen.

Velkommen til sentralstyremøte 4!

Therese Eia Lerøen

Privat: Therese Eia Lerøen

Leder

Epost leder@student.no
Mobil 95792556

Tord Kristensen Foto NSO Skjalg Bøhmer Vold

Tord K. Kristensen

IKT-konsulent

Epost tord@student.no
Mobil 96044652

Wenche D. Åsheim Foto NSO Skjalg Bøhmer Vold

Privat: Wenche Åsheim

Politisk rådgiver, fag

Epost wenche@student.no
Mobil 95100906