Saker til SST4-15/16

Du kan sende spørsmål/innspill til sentralstyret:

Fristen for forhåndsinnsending av endringsforslag til sentralstyremøte 4 var 22. februar. Forslag kan fortsatt sendes inn, men må presenteres muntlig under møtet.

Forhåndsinnsendte endringsforslag:

LM6 00.03-16 Godkjenning av forretningsorden
LM6 01.03-16 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2015
LM6 05.03-16 Handlingsplan for NSO 2016/2017
LM6 05.04-16 Utdanningspolitisk plattform
LM6 05.04-16 Utdanningspolitisk plattform – Helhetlig endringsforslag
LM6 05.05-16 Velferdspolitisk plattform
LM6 05.05-16 Velferdspolitisk plattform – Helhetlig endringsforslag

Samledokument med alle sakspapirene

Under kan du laste ned sakene hver for seg:

SST4 00 Konstituering
SST4 00.04-15/16 Konstituering
SST4 01 Rapporter og orienteringer
SST4 01.07-15/16 Rapporter
SST4 01.08-15/16 Protokollsaker
Vedlegg 1: Protokoll SST3-15/16
Vedlegg 2: Protokoller arbeidsutvalget
SST4 02 Økonomi- og fullmaktsaker
Ingen saker
SST4 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST4 03.02-15/16 Resolusjoner
SST4 04 Valg
Ingen saker
SST4 05 Styringsdokumenter
Ingen saker
SST4 06  Innkomne saker
SST4 06.13-15/16 Generaldebatt
SST4 06.14-15/16 Søknad om medlemskap: Westerdals ACT
Vedlegg 2: Protokoll fra generalforsamling
SST4 06.15-15/16 Saker til NSOs landsmøte 6
LM6 00.03-16 Godkjenning av forretningsorden
LM6 01.03-16 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2015
LM6 02.02-16 Rammebudsjett for 2017
LM6 05.03-16 Handlingsplan for NSO 2016/2017
LM6 05.04-16 Utdanningspolitisk plattform
Vedlegg 3: Guide – Ord og uttrykkEttersending
LM6 05.05-16 Velferdspolitisk plattform
LM6 06.01-16 Generaldebatt