Innkalling til SST5-15/16

Dette er innkallingen til sentralstyremøte 5, 20. april 2016, på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Påmelding til sentralstyremøtet gjøres i samme skjema som for landsmøtet.

Gi beskjed hvis du er medlem av sentralstyret og vet at du ikke kan delta, slik at arbeidsutvalget kan kalle inn eventuell vara.

Møtestart- og slutt

 • Det blir lunsj kl. 13.00.
 • Møtet starter kl. 14.00 og varer til kl. 16.00.
 • Fra kl. 16.00 til kl. 18.00 er det satt av tid til forberedelser til landsmøtet.
 • Det blir middag kl. 19.00.

Sakspapirer

Fristen for å melde nye saker, som ikke står på forslaget til saksliste, er 4. april– 16 dager før møtet. Fristen for å foreslå nye saker til landsmøtet er utløpt. Sentralstyremedlemmene og medlemslagene kan melde saker til sentralstyremøtene.

Det er lurt å være tidlig ute for å få hjelp fra arbeidsutvalget og sekretariatet. Saker, og eventuelle forslag til resolusjoner, sendes til nso@student.no

Forhåndsinnsending av endringsforslag

Alle med forslagsrett i sentralstyret kan forhåndslevere endringsforslag til sakene som skal behandles på sentralstyremøtet.

Lenke for forhåndsinnsending av endringsforslag blir å finne på siden til sakspapirene (kun saker som skal behandles på sentralstyremøtet).

Fristen for forhåndsinnsending av endringsforslag eller resolusjoner er 14. april.

Praktisk

NSO dekker reise og opphold for:

 • Sentralstyremedlemmer
 • Arbeidsutvalget
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Én person fra hver av følgende komiteer:
  • Prinsipprogramkomiteen
  • Fag- og forskningspolitisk komite
  • Internasjonal komite
  • Velferds- og likestillingspolitisk komite

Reisebestilling

Hvis du har behov for å reise med fly for å delta på sentralstyremøtet eller landsmøtet, kan du bestill dine egne billetter gjennom reisebyrået Travellink. Da slipper du å legge ut for flybillettene. Som medlem av sentralstyret, eller en komite i NSO, skal du ha fått tilsendt personlig brukernavn og plussord på e-post.

Fristen for å bestille flyreise til sentralstyremøtet er 6. april.

Du finner utfyllende informasjon om reisebestilling på student.no/reisebestilling

Benytt alltid rimeligste reisealternativ.

Transport til møtelokalet

Se informasjon om reise og opphold i forbindelse med landsmøtet.

Tilrettelegging

Vi skal legge til rette for at alle skal kunne delta på NSOs arrangement. Dersom du har behov for tilrettelegging – enten om det gjelder mat, tilgjengelighet eller andre ting – er det viktig at du gir beskjed i påmeldingen.

Overnatting

Alle som har bedt om det i på meldingen får overnatting på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Velkommen til sentralstyremøte 5!