Saker til SST5-15/16

Du kan sende spørsmål/innspill til sentralstyret:

Frist for forhåndsinnlevering av endringsforslag var 14. april.

Samledokument med alle sakspapirene

 

Ettersendinger:

Under kan du laste ned sakene hver for seg:

SST5 00 Konstituering
SST5 00.05-15/16 Konstituering
SST5 01 Rapporter og orienteringer
SST5 01.09-15/16 Rapporter
SST5 01.10-15/16 Protokollsaker
Vedlegg 1: Protokoll SST4-15/16
Vedlegg 2: Protokoller arbeidsutvalget
SST5 02 Økonomi- og fullmaktsaker
 SST5 02.04-15/16 Søknad – NTNU Ålesund – Erfaringsutveksling IslandEttersending
SST5 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
Ingen saker
SST5 04 Valg
Ingen saker
SST5 05 Styringsdokumenter
Ingen saker
SST5 06 Innkomne saker
SST5 06.16-15/16 Saker til NSOs landsmøte 2016
Vedlegg 1: InnstillingerEttersending
LM6 00.01-16 Godkjenning av innkalling
LM6 00.02-16 Valg av møteledelse
LM6 00.04-16 Godkjenning av saksliste
LM6 00.05-16 Godkjenning av tidsplan
Vedlegg 1: Forslag til tidsplan (revidert SST5) – Ettersending
LM6 00.06-16 Valg av fullmaktskomite
LM6 00.07-16 Valg av tellekorps
LM6 00.08-16 Valg av redaksjonskomiteer
LM6 00.10-16 Godkjenning av delegater
LM6 01.01-16 Rapport arbeidsutvalget
LM6 01.02-16 Rapporter komiteer
LM6 02.01-16 Regnskap for NSO 2015 (kun fondsdisponeringer)
LM6 03.01-16 Resolusjoner (revidert SST5) – Ettersending
Vedlegg: Innkomne forslag til resolusjonerEttersending