Innkalling til SST6-15/16

Dette er innkallingen til sentralstyremøte 6, 3. – 4. juni 2016. Møtet finner sted hos Norges Kristelige Studentforbund i Universitetsgata 20, Oslo.

Gi beskjed hvis du er medlem av sentralstyret og vet at du ikke kan delta, slik at arbeidsutvalget kan kalle inn eventuell vara.

Møtestart- og slutt

 • Fredag kl. 12.00 – Evalueringsseminar kun for sittende sentralstyre
 • Fredag kl. 14.45 – Møtestart SST6
 • Lørdag kl. 10.00 – Møtestart for alle inkludert påtroppende sentralstyremedlemmer
 • Lørdag etter lunsj (kl. 12.30) er det et seminar kun for av- og påtroppende sentralstyre og arbeidsutvalg
 • Lørdag kl. 14.45 – SST6 start opp igjen, og avsluttes kl. 17.05

Forhåndsinnsending av endringsforslag

Alle med forslagsrett i sentralstyret kan forhåndslevere endringsforslag til sakene som skal behandles på sentralstyremøtet.

Lenke for forhåndsinnsending av endringsforslag blir å finne på siden til sakspapirene.

Fristen for forhåndsinnsending av endringsforslag er 29. mai.

Praktisk

NSO dekker reise og opphold for:

 • Sentralstyremedlemmer (inkludert påtroppende)
 • Arbeidsutvalget (inkludert påtroppende)
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Én person fra hver av følgende komiteer:
  • Fag- og forskningspolitisk komite
  • Internasjonal komite
  • Velferds- og likestillingspolitisk komite

Reisebestilling

Hvis du har behov for å reise med fly for å delta på sentralstyremøtet eller landsmøtet, kan du bestill dine egne billetter gjennom reisebyrået Travellink. Da slipper du å legge ut for flybillettene. Som medlem av sentralstyret, eller en komite i NSO, skal du ha fått tilsendt personlig brukernavn og plussord på e-post.

Fristen for å bestille flyreise til sentralstyremøtet er 20. mai.

Du finner utfyllende informasjon om reisebestilling på student.no/reisebestilling

Benytt alltid rimeligste reisealternativ.

Tilrettelegging

Vi skal legge til rette for at alle skal kunne delta på NSOs arrangement. Dersom du har behov for tilrettelegging – enten om det gjelder mat, tilgjengelighet eller andre ting – er det viktig at du gir beskjed i påmeldingen.

Velkommen til sentralstyremøte 6!