Saker til SST6-15/16

Du kan sende spørsmål/innspill til sentralstyret:

Kandidatskjema

Følgende endringsforslag har kommet inn:

Forslag nr. Redaksjonelt
Nei
Linjenummer
37-37
Forslagstiller
Anne Marte Holand
Rolle
KK
Opprinnelig tekst
Tillegg
Legge til at KK skal velges til tellekorps.
Eventuell ny tekst
Kontrollkomiteen velges til tellekorps.

Samledokument med alle sakspapirene

Under kan du laste ned sakene hver for seg:

SST6 00 Konstituering
SST6 00.06-15/16 Konstituering
SST6 01 Rapporter og orienteringer
SST6 01.11-15/16 Rapporter
SST6 01.12-15/16 Protokollsaker
Vedlegg 1: Protokoll SST5-15/16
Vedlegg 2: Protokoller arbeidsutvalget
Vedlegg 3: Protokoll landsmøtet 2016Ettersendt 31. mai 2016
SST6 01.13-15/16 Rapport fra adhockomite for utredning av faglige komiteerEttersendt 26. mai 2016
SST6 02 Økonomi- og fullmaktsaker
 SST6 02.05-15/16 Økonomirapport
 SST6 02.06-15/16 Revidering av økonomireglementet
SST6 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST6 03.03-15/16 Resolusjoner
SST6 04 Valg
SST6 04.02-15/16 Valg av faglige komiteer for 2016/2017
SST6 05 Styringsdokumenter
SST6 05.05-15/16 Mandat for faglige og politiske komiteer 2016/2017
SST6 05.06-15/16 Revidering av retningslinjer for fond i NSO
SST6 06 Innkomne saker
SST6 06.17-15/16 Generaldebatt
SST6 06.18-15/16 Diskusjonssak om læringsmiljø