Saker til SST1-16/17

Fristen for å melde nye saker var 25. august.

Fristen for å forhåndslevere endringsforslag var 5. september.

Under kan du laste ned sakene hver for seg.

SST6 00 Konstituering
SST1 00.01-16/17 Konstituering
SST1 00.01.06-16/17 Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017
SST6 01 Rapporter og orienteringer
SST1 01.01-16/17 Rapporter
SST1 01.02-16/17 Protokollsaker
Vedlegg 1: Protokoll SST6-15/16
Vedlegg 2: Protokoller arbeidsutvalget
SST6 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST1 02.01-16/17 Økonomirapport
SST6 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST1 03.01-16/17 Resolusjoner
Vedlegg 1: Forslag til resolusjon om kutt i dansk studiestøtte
SST6 04 Valg
Ingen valgsaker
SST6 05 Styringsdokumenter
SST1 05.01-16/17 Politiske plattformer til revidering
Vedlegg 1: Internasjonal plattform
Vedlegg 2: Plattform for organisering og dimensjonering av høyere utdanning
Vedlegg 3: Mandat for faglige og politiske komiteer 2016/2017
SST6 06 Innkomne saker
SST1 06.01-16/17 GeneraldebattDiskusjonssak
SST1 06.02-16/17 Møteplan for sentralstyret 2016/2017
SST1 06.03-16/17 Revidering av retningslinjer for rekruttering og oppnevninger
Vedlegg 2: Gjeldende retningslinjer
SST1 06.04-16/17 Gjennomgang av NSOs politiske dokumenter