Saker til SST3-16/17

Under kan du laste ned sakene hver for seg.

SST3 00 Konstituering
SST3 00.03-16/17 Konstituering
SST3 01  Rapporter og orienteringer
SST3 01.05-16/17 Rapporter
SST3 01.06-16/07 Protokollsaker
Vedlegg 1: Protokoll SST2-16/17
Vedlegg 2: Protokoller arbeidsutvalget
SST3 01.07-16/17 Rapport om læringsmiljøutvalgene
SST3 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST3 02.02-16/17 Økonomirapport
SST3 02.03-16/17 Spesifisert budsjett for NSO 2017
SST3 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST3 03.03-16/17 Resolusjoner
SST3 04 Valg
Ingen valgsaker
SST3 05 Styringsdokumenter
SST3 05.03-16/17 Endringsforslag til NSOs vedtekter
SST3 06 Innkomne saker
SST3 06.11-16/17 GeneraldebattDiskusjonssak
SST3 06.12-16/17 NSOs statsbudsjettprioriteringer for 2018
SST3 06.13.16/17 Utredning av alternative modeller for studiestøtteDiskusjonssak
SST3 06.14.16/17 Søknad om medlemskap – Fjellhaug Internasjonale Høgskole