Saker til SST4-16/17

Fristen for å forhåndslevere endringsforslag var mandag 30. januar.

Under kan du laste ned sakene hver for seg.

SST4 00 Konstituering
SST4 00.04-16/17 Konstituering
SST4 01 Rapporter og orienteringer
SST4 01.08-16/17 Rapporter
SST4 01.09-16/17 Protokollsaker
SST4 01.09.01-16/17 Vedlegg 1: Protokoll sentralstyremøte 3
SST4 01.09.02-16/17 Vedlegg 2: Arbeidsutvalgets protokoller
 SST4 02 Økonomi- og fullmaktsaker
 SST4 02.04-16/17 Søknad om fondsmidler – UiT – Studentenes fusjonskonferanse 2017
SST4 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST4 03.04-16/17 Resolusjoner
Valg
 Ingen saker
Styringsdokumenter
 Ingen saker
SST4 06  Innkomne saker
SST4 06.15-16/17 Generaldebatt
SST4 06.16-16/17 Saker til NSOs landsmøte 2017
SST4 06.16.01-16/17 LM7 00.03-17 Godkjenning av forretningsorden
SST4 06.16.02-16/17 LM7 01.03-17 Årsrapport fra Norsk studentorganisasjon 2016
SST4 06.16.03-16/17 LM7 01.04-17 Rapport om NSOs kostnadsnivå
SST4 06.16.04-16/17 LM7 02.02-17 Rammebudsjett for 2018
SST4 06.16.05-16/17 LM7 02.03-17 Fullmakt revidering av politiske dokumenter
SST4 06.16.06-16/17 LM7 05.02-17 Handlingsplan for NSO 2017/2018
SST4 06.16.07-16/17 LM7 05.03-17 Revidering av internasjonal plattform
SST4 06.16.08-16/17 LM7 05.04-17 Revidering av plattform for organisering og dimensjonering av høyere utdanning
SST4 06.16.09-16/17 LM7 06.01-17 Generaldebatt