Saker til SST5-16/17

Fristen for å forhåndslevere endringsforslag var søndag 19. mars.

Ettersendinger:

Under kan du laste ned sakene hver for seg.

SST5 00 Konstituering
SST5 00.05-16/17 Konstituering
SST5 01 Rapporter og orienteringer
SST5 01.10-16/17 Rapporter
SST5 01.11-16/17 Protokollsaker
Vedlegg 1: Protokoll SST4-16/17
Vedlegg 2: Protokoller AU18-16/17-AU22-16/17
SST5 02 Økonomi- og fullmaktsaker
Ingen saker
SST5 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
Ingen saker
SST5 04 Valg
Ingen saker
SST5 05 Styringsdokumenter
Ingen saker
SST5 06 Innkomne saker
SST5 06.17-16/17 Saker til NSOs landsmøte 2017
Vedlegg 1: Innstillinger i saker Ettersending
SST5 06.17.01-16/17 LM7 00.01-17 Godkjenning av innkalling
SST5 06.17.02-16/17 LM7 00.02-17 Valg av møteledelse
SST5 06.17.03-16/17 LM7 00.04-17 Godkjenning av saksliste
SST5 06.17.04-16/17 LM7 00.05-17 Godkjenning av tidsplan
SST5 06.17.05-16/17 LM7 00.06-17 Valg av fullmaktskomite
SST5 06.17.06-16/17 LM7 00.07-17 Valg av tellekorps
SST5 06.17.07-16/17 LM7 00.08-17 Valg av redaksjonskomiteer
SST5 06.17.08-16/17 LM7 00.10-17 Godkjenning av delegater
Vedlegg 1: Forslag til delegatlisteEttersending
SST5 06.17.09-16/17 LM7 01.01-17 Rapport fra arbeidsutvalget
SST5 06.17.10-16/17 LM7 01.02-17 Rapporter fra komiteer
SST5 06.17.11-16/17 LM7 02.01-17 Regnskap for NSO 2016 (fondsdisponeringer)
SST5 06.17.12-16/17 LM7 03.01-17 Resolusjoner (hvilke som skal behandles) – Ettersending
Vedlegg: Innkomne forslag til resolusjoner