Saker til SST1-17/18

Fristen for å melde nye saker var 23. august.

Frist for å levere forslag til resolusjoner, tema til generaldebatt og forhåndslevere endringsforslag var 3. september.

Under kan du laste ned sakene hver for seg.

SST1 00 Konstituering
SST1 00.01-17/18 Konstituering
SST1 00.01.06-17/18 Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018
SST1 01 Rapporter og orienteringer
SST1 01.01-17/18 Rapporter
SST1 01.02-17/18 Protokollsaker
SST1 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST1 02.01-17/18 Økonomirapport
SST1 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST1 03.01-17/18 Resolusjoner
Vedlegg 1: Resolusjon – Modern attacks on academic freedom
SST1 04 Valg
Ingen saker
SST1 05 Styringsdokumenter
Ingen saker
SST1 06 Innkomne saker
SST1 06.01-17/18 Generaldebatt – Diskusjonssak
SST1 06.02-17/18 Møteplan for sentralstyret 2017/2018
SST1 06.03-17/18 Stortingsvalget 2017 – Diskusjonssak
SST1 06.04-17/18 Revidering av retningslinjer for rekruttering og oppnevninger
SST1 06.05-17/18 Revidering av politisk plattform i 2018 – Diskusjonssak