Saker til SST2-17/18

Fristen for å melde nye saker var 18. oktober.

Frist for å levere forslag til resolusjoner, tema til generaldebatt og forhåndslevere endringsforslag var 29. oktober.

Under kan du laste ned sakene hver for seg

SST2 00 Konstituering
SST2 00.02-17/18 Konstituering
SST2 01 Rapporter og orienteringer
SST2 01.03-17/18 Rapporter
SST2 01.04-17/18 Protokollsaker
SST2 02 Økonomi- og fullmaktsaker
Ingen saker
SST2 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST2 03.02-17/18 Resolusjoner
Vedlegg 1 Ja til gode boligløsninger
SST2 04 Valg
SST2 04.01-17/18 Valg av vedtektskomite
SST2 04.02-17/18 Supplering av leder til VLPK
SST2 05 Styringsdokumenter
SST2 05.01-17/18 Motsetninger i plattform om organisering av UH-sektoren – Diskusjonssak
Vedlegg 2 Protokoll fra revidering av plattform på LM7
Vedlegg 3 Forrige plattform om organisering og dimensjonering av høyere utdanning
Vedlegg 4 Prinsipprogram for NSO
SST2 06 Innkomne saker
SST2 06.06-17/18 Foreløpig saksliste til landsmøtet 2018
SST2 06.07-17/18 Generaldebatt