Saker til SST3-17/18

Fristen for å melde nye saker er 22. november.

Frist for å levere forslag til resolusjoner, tema til generaldebatt og forhåndslevere endringsforslag er 3. desember.

Under kan du laste ned sakene hver for seg:

SST3 00 Konstituering
SST3 00.03-17/18 Konstituering
SST3 01 Rapporter og orienteringer
SST3 01.05-17/18 Rapporter
SST3 01.06-17/18 Protokollsaker
Vedlegg 1: Protokoll SST2-17/18
Vedlegg 2: Protokoller AU10-17/18-AU14-17/18
SST3 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST3 02.02-17/18 Økonomirapport
SST3 02.03-17/18 Spesifisert budsjett 2018
SST3 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST3 03.03-17/18 Resolusjoner – Oppdatert
SST3 04 Valg
 SST3 04.03-17/18 Supplering av leder til internasjonal komite
Vedlegg 1: Innkomne kandidater
SST3 05 Styringsdokumenter
 SST3 05.02-17/18 Endringsforslag til NSOs vedtekter
SST3 06 Innkomne saker
SST3 06.08-17/18 NSOs statsbudsjettprioriteringer 2019
SST3 06.09-17/18 Generaldebatt – Diskusjonssak – Oppdatert
SST3 06.10-17/18 Medlemskap for BI i NSOTrukket
SST3 06.11-17/18 Tolkning av plattform om organisering av UH-sektoren
Vedlegg 3: Sak om mulige motsetninger i plattform, sakspapir til SST2-17/18
Vedlegg 7: Protokoll fra LM7
SST3 06.12-17/18 Private institusjoner – Diskusjonssak
SST3 06.13-17/18 Hvordan vi vedtar politikk – Diskusjonssak