Saker til SST4-17/18

Fristen for å melde nye saker var 14. februar.

Frist for å levere forslag til resolusjoner, tema til generaldebatt og forhåndslevere endringsforslag var 25. februar.

Foreløpig saksliste

SST4 00 Konstituering
SST4 00.04-17/18 Konstituering
SST4 01 Rapporter og orienteringer
SST4 01.07-17/18 Rapporter
SST4 01.08-17/18 Protokollsaker
Vedlegg 1: Protokoll sentralstyremøte 3
Vedlegg 2: Arbeidsutvalgets protokoller
SST4 02 Økonomi- og fullmaktsaker
Ingen saker
SST4 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST4 03.04-17/18 Resolusjoner
Ettersending – Vedlegg 3: No guns on our campuses
SST4 04 Valg
 Ingen saker
SST4 05 Styringsdokumenter
SST4 05.03-17/18 Politisk dokument om studiekvalitet – Avvikling av dokumentet
SST4 06  Innkomne saker
SST4 06.14-17/18 Generaldebatt
SST4 06.15-17/18 Saker til NSOs landsmøte 2018
SST4 06.15.01-17/18 LM8 00.03-18 Godkjenning av forretningsorden
SST4 06.15.02-17/18 LM8 01.03-18 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2017
SST4 06.15.03-17/18 LM8 02.02-18 Rammebudsjett for 2019
SST4 06.15.04-17/18 LM8 05.02-18 Handlingsplan 2018/2019
SST4 06.15.05-17/18 LM8 05.03-18 Revidering av mangfalds- inkluderings- og likestillingspolitiske plattform
SST4 06.15.06-17/18 LM8 06.01-18 Generaldebatt
SST4 06.16-17/18 Rapport – Tiltak og ordninger som sikrer at flyktninger og asylsøkere kommer raskt ut i utdanning
SST4 06.17-17/18 Organisasjonsform og tilknytningsmodeller i UH-sektoren – Diskusjonssak
SST4 06.18-17/18 Faglig mentorordning – Diskusjonssak