Innkalling til SST5-17/18

Dette er innkallingen til sentralstyremøte 5, torsdag 19. april 2018. Møtet finner sted på Quality Hotel Tønsberg.

Hopp direkte til:

Frister

Melde nye saker til møtet (iht. vedtektene) 03.04.2018
Bestille reise (iht. økonomireglement) 05.04.2018
Komiteene må ha sendt sine rapporter 08.04.2018
Utsending av sakspapirer (iht. vedtektene) 12.04.2018
Forhåndslevere endringsforslag 17.04.2018
Sende inn reiseregning (iht. økonomireglement) 31.05.2018

Møtestart og -slutt

Det blir lunsj på hotellet fra kl. 13.00.

Sentralstyremøtet starter kl. 14.00 og avsluttes innen kl. 16.30. Møtet skal være i rommet som heter Ormen 2.

Fra klokken 16.30 er det satt av tid for sentralstyret til felles forberedelser av innlegg til landsmøtet.

Påmelding

Personer som har meldt seg på landsmøtet, og oppgitt at de skal delta på sentralstyremøtet, er påmeldt.

Gi beskjed til nso@student.no hvis du er medlem av sentralstyret og vet at du ikke kan delta, slik at arbeidsutvalget kan kalle inn eventuell vara.

NSO dekker reise og opphold for

 • Sentralstyremedlemmer
 • Arbeidsutvalget
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Én person fra hver av følgende politiske komiteer:
  • Fag- og forskningspolitisk komite
  • Internasjonal komite
  • Læringsmiljøpolitisk komite
  • Velferds- og likestillingspolitisk komite

Overnatting

Se praktisk informasjon om overnatting i forbindelse med landsmøtet:

Melde saker

Sentralstyremedlemmene og studentorganene som er medlemmer kan melde saker til sentralstyremøtene. Frist for å melde saker er 16 dager før møtet, altså 3. april.

Forhåndsinnsending av endringsforslag

Alle med forslagsrett i sentralstyret kan forhåndslevere endringsforslag til sakene som skal behandles på sentralstyremøtet. Forhåndsleverte endringsforslag blir gjort tilgjengelig for sentralstyret før møtet.

Lenke for forhåndsinnsending av endringsforslag blir å finne på siden til sakspapirene for møtet.

Fristen for forhåndsinnsending av endringsforslag er 17. april.

Reisebestilling

Hvis du har behov for å reise med fly for å delta på sentralstyremøtet eller landsmøtet, kan du bestill dine egne billetter gjennom reisebyrået Travellink. Da slipper du å legge ut for flybillettene. Som medlem av sentralstyret, eller en komite i NSO, skal du ha fått tilsendt personlig brukernavn og passord på e-post.

I henhold til økonomireglementet er fristen for å bestille flyreise til sentralstyremøtet 5. april.

Benytt alltid rimeligste reisealternativ.

Du finner utfyllende informasjon om reisebestilling her:

Tilrettelegging

Vi skal legge til rette for at alle skal kunne delta på NSOs arrangement. Dersom du har behov for tilrettelegging – enten om det gjelder mat, tilgjengelighet eller andre ting – er det viktig at du gir beskjed i påmeldingen.

Velkommen til sentralstyremøte 5.