Saker til SST5-17/18

Ettersendinger:

Under kan du laste ned sakene hver for seg:

SST5 00 Konstituering
SST5 00.05-17/18 Konstituering
SST5 01 Rapporter og orienteringer
SST5 01.09-17/18 Rapporter
SST5 01.10-17/18 Protokollsaker
SST5 01.11-17/18 NSOs historiebok om den norske studentbevegelsen
SST5 02 Økonomi- og fullmaktsaker
Ingen saker
SST5 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
Ingen saker
SST5 04 Valg
Ingen saker
SST5 05 Styringsdokumenter
Ingen saker
SST5 06 Innkomne saker
SST5 06.19-17/18 Saker til NSOs landsmøte 2018 – innstillinger og forslag til tidsplan og delegatliste for landsmøtet
SST5 06.19.01-17/18 LM8 00.01-18 Godkjenning av innkalling
SST5 06.19.02-17/18 LM8 00.02-18 Godkjenning av møteledelse
SST5 06.19.03-17/18 LM8 00.04-18 Godkjenning av saksliste
SST5 06.19.04-17/18 LM8 00.05-18 Godkjenning av tidsplan
SST5 06.19.05-17/18 LM8 00.06-18 Godkjenning av fullmaktskomite
SST5 06.19.06-17/18 LM8 00.07-18 Godkjenning av tellekorps
SST5 06.19.07-17/18 LM8 00.08-18 Godkjenning av redaksjonskomiteer
SST5 06.19.08-17/18 LM8 00.10-18 Godkjenning av delegater
SST5 06.19.09-17/18 LM8 01.01-18 Rapport arbeidsutvalget
SST5 06.19.10-17/18 LM8 01.02-18 Rapporter komiteer
SST5 06.19.11-17/18 LM8 02.01-18 Regnskap for NSO 2017 (kun fondsdisponeringer)
SST5 06.19.12-17/18 LM8 03.01-18 Resolusjoner (hvilke som skal behandles)
SST5 06.20-17/18 Tiltak mot mobbing og trakassering i høyere utdanning – Diskusjonssak