Saker til SST6-17/18

Fristen for å melde nye saker var 16. mai.

Frist for å levere forslag til resolusjoner, tema til generaldebatt og forhåndslevere endringsforslag var 27. mai. Det er fremdeles mulig å bruke skjemaet for å levere endringsforslag, men forslagene må da presenteres muntlig i møtet.

Under kan du laste ned sakene hver for seg:

SST6 00 Konstituering
SST6 00.06-17/18 Konstituering
SST6 01 Rapporter og orienteringer
SST6 01.12-17/18 Rapporter
SST6 01.13-17/18 Protokollsaker
Vedlegg 1: Protokoll sentralstyremøte 5
Vedlegg 2: Arbeidsutvalgets protokoller
Vedlegg 3: Protokoll landsmøtet 2018
SST6 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST6 02.04-17/18 Økonomirapport
SST6 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST6 03.05-17/18 Resolusjoner
SST6 04 Valg
SST6 04.04-17/18 Valg til fagstrategiske enheter i UHR 2018/2019
SST6 05 Styringsdokumenter
SST6 05.04-17/18 Mandat for de politiske komiteene og fagrådet 2018/2019
SST6 05.05-17/18 Økonomi- og miljøreglement
SST6 05.06-17/18 Revidering av boligpolitisk dokument
SST6 05.07-17/18 Revidering av retningslinjer for Frifond
SST6 05.08-17/18 Revidering av retningslinjer for fond i NSO
SST6 06  Innkomne saker
SST6 06.21-17/18 Generaldebatt – Diskusjonssak
SST6 06.22-17/18 Karriereløp i akademia – Diskusjonssak