Saker til SST1-18/19

Fristen for å melde nye saker er 18. august.

Frist for å levere forslag til resolusjoner og forhåndslevere endringsforslag er 28. august.

 

Under kan du laste ned sakene hver for seg

SST1 00 Konstituering
SST1 00.01-18/19 Konstituering
SST1 00.01.06-18/19 Godkjenning av forretningsorden for sentralstyret 2018/2019
SST1 01 Rapporter og orienteringer
SST1 01.01-18/19 Rapporter
SST1 01.02-18/19 Protokollsaker
SST1 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST1 02.01-18/19 Økonomirapport
SST1 02.02-18/19 Bruk av strategiske midler
SST1 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST1 03.01-18/19 Resolusjoner
Vedlegg 1: Forslag til resolusjon om utveksling
Vedlegg 2: Forslag til resolusjon om norsk fagspråk
SST1 04 Valg
SST1 04.01-18/19 Supplering av medlem til valgkomiteen
Vedlegg 1: Kandidater til medlem av valgkomiteen
SST1 05 Styringsdokumenter
Ingen saker
SST1 06 Innkomne saker
SST1 06.01-18/19 Møteplan for sentralstyret 2018/2019
SST1 06.02-18/19 Prioriteringer til kommune- og fylkestingsvalg 2019
SST1 06.03-18/19 Revidering av politisk plattform i 2019 – Diskusjonssak