Innkalling til SST2-18/19

Dette er innkallingen til sentralstyremøte 2 fredag 26. oktober i Thon Hotel Oslofjord, Sandvika.

Hopp direkte til:

Frister

Melde nye saker til møtet (iht. vedtektene) 10.10.2018
Melde seg på møtet 10.10.2018
Komiteene må ha sendt sine rapporter 11.10.2018
Bestille flybilletter (iht. økonomireglement) 12.10.2018
Utsending av sakspapirer (iht. vedtektene) 19.10.2018
Levere forslag til resolusjoner 21.10.2018
Forhåndslevere endringsforslag 21.10.2018
Sende inn reiseregning (iht. økonomireglement) 07.12.2018

Møtestart og -slutt

Møtet starter kl. 08.00 og slutter innen kl. 16.00.

Påmelding

Du melder deg på møtet ved å fylle ut det elektroniske påmeldingsskjemaet. Påmeldingsskjemaet er det samme som for høstkonferansen.

Gi beskjed til nso@student.no hvis du er medlem av sentralstyret og vet at du ikke kan delta, slik at arbeidsutvalget kan kalle inn eventuell vara.

NSO dekker reise og opphold for

 • Sentralstyret
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Prinsipprogramkomiteen
 • Én person fra hver av de politiske komiteene:
  • Fag- og forskningspolitisk komite
  • Internasjonal komite
  • Læringsmiljøpolitisk komite
  • Velferds- og likestillingspolitisk komite

Overnatting

Det organiseres overnatting hos Thon Hotel Oslofjord for alle som ber om det i påmeldingen.

Melde saker

Sentralstyremedlemmene og studentorganene som er medlemmer kan melde saker til sentralstyremøtene. Frist for å melde saker er 16 dager før møtet.

Levere forslag til resolusjoner

Forslag til resolusjoner sendes nso@student.no.

Kontakt gjerne arbeidsutvalget eller sekretariatet i NSO hvis du ønsker innspill eller hjelp med å skrive resolusjonen.

Forhåndsinnsending av endringsforslag

Alle med forslagsrett i sentralstyret kan forhåndslevere endringsforslag til sakene som skal behandles på sentralstyremøtet. Forhåndsleverte endringsforslag blir gjort tilgjengelig for sentralstyret før møtet.

Lenke for forhåndsinnsending av endringsforslag blir å finne på siden til sakspapirene for møtet.

Reisebestilling

Hvis du har behov for å reise med fly for å delta på sentralstyremøtet, kan du bestill dine egne billetter gjennom reisebyrået FCM Travel. Da slipper du å legge ut for flybillettene. Som medlem av sentralstyret, eller en komite i NSO, skal du ha fått tilsendt personlig brukernavn og plussord på e-post.

Benytt alltid rimeligste reisealternativ.

Hvis du bestiller flybilletter hos FCM Travel til sentralstyremøte 2, skal du skrive «SST2» i feltet «Kostnadssted 2».

Du finner utfyllende informasjon om reisebestilling her:

Tilrettelegging

Vi skal legge til rette for at alle skal kunne delta på NSOs arrangement. Dersom du har behov for tilrettelegging – enten om det gjelder mat, tilgjengelighet eller andre ting – er det viktig at du gir beskjed i påmeldingen.

Velkommen til sentralstyremøte!