Saker til SST2-18/19

Fristen for å melde nye saker var 10. oktober.

Frist for å levere forslag til resolusjoner og forhåndslevere endringsforslag var 21. oktober.

 

Under kan du laste ned sakene hver for seg

SST2 00 Konstituering
SST2 00.02-18/19 Konstituering
SST2 01 Rapporter og orienteringer
SST2 01.03-18/19 Rapporter
SST2 01.04-18/19 Protokollsaker
SST2 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST2 02.03-18/19 Plan for strategiske midler
SST2 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST2 03.02-18/19 Resolusjoner
SST2 04 Valg
SST2 04.02-18/19 Valg av vedtektskomité
SST2 04.03-18/19 Supplering av leder til læringsmiljøpolitisk komite
SST2 05 Styringsdokumenter
Ingen saker
SST2 06 Innkomne saker
SST2 06.04-18/19 Foreløpig saksliste til landsmøtet 2019
SST2 06.05-18/19 Innspill til prinsipprogramkomiteen – Diskusjonssak
SST2 06.06-18/19 Mandat for komité for utredning av NSOs politikk om private institusjoner
SST2 06.07-18/19 Søknad om medlemskap i NSO – Studentunionen Høyskolen Kristiania
SST2 06.08-18/19 Mandat til arbeidsgruppe for utredning om styring og medvirkning