Innkalling til SST3-18/19

Dette er innkallingen til sentralstyremøte 3 lørdag 8. og søndag 9. desember på Thon Hotel Storo, Vitaminveien 23, 0485 Oslo.

Hopp direkte til:

Frister

Melde nye saker til møtet (iht. vedtektene) 22.11.2018
Melde seg på møtet 22.11.2018
Komiteene må ha sendt sine rapporter 23.11.2018
Bestille flybilletter (iht. økonomireglement) 24.11.2018
Utsending av sakspapirer (iht. vedtektene) 01.12.2018
Levere forslag til resolusjoner 04.12.2018
Forhåndslevere endringsforslag 04.12.2018
Sende inn reiseregning (iht. økonomireglement) 20.01.2019

Møtestart og -slutt

Møtet starter lørdag 8. desember kl. 10.00 og slutter søndag 9. desember kl. 16.00.
Sentralstyret og faste observatører er også invitert til internseminar fredag 7. desember kl. 12.00 i NSOs lokaler i Holbergs gate 1.

Påmelding

Du melder deg på møtet ved å fylle ut det elektroniske påmeldingsskjemaet.

Gi beskjed til nso@student.no hvis du er medlem av sentralstyret og vet at du ikke kan delta, slik at arbeidsutvalget kan kalle inn eventuell vara.

Påmeldingsfristen var 22. november.

NSO dekker reise og opphold for

 • Sentralstyret
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Prinsipprogramkomiteen
 • Én person fra hver av de politiske komiteene:
  • Fag- og forskningspolitisk komite
  • Internasjonal komite
  • Læringsmiljøpolitisk komite
  • Velferds- og likestillingspolitisk komite

Overnatting

Det organiseres overnatting på Thon Hotel Storo for alle som ber om det i påmeldingen.

Melde saker

Sentralstyremedlemmene og studentorganene som er medlemmer kan melde saker til sentralstyremøtene. Frist for å melde saker er 16 dager før møtet.

Levere forslag til resolusjoner

Forslag til resolusjoner sendes nso@student.no.

Kontakt gjerne arbeidsutvalget eller sekretariatet i NSO hvis du ønsker innspill eller hjelp med å skrive resolusjonen.

Forhåndsinnsending av endringsforslag

Alle med forslagsrett i sentralstyret kan forhåndslevere endringsforslag til sakene som skal behandles på sentralstyremøtet. Forhåndsleverte endringsforslag blir gjort tilgjengelig for sentralstyret før møtet.

Lenke for forhåndsinnsending av endringsforslag blir å finne på siden til sakspapirene for møtet.

Reisebestilling

Hvis du har behov for å reise med fly for å delta på sentralstyremøtet, kan du bestill dine egne billetter gjennom reisebyrået FCM Travel. Da slipper du å legge ut for flybillettene. Som medlem av sentralstyret, eller en komite i NSO, skal du ha fått tilsendt personlig brukernavn og plussord på e-post.

Benytt alltid rimeligste reisealternativ.

Hvis du bestiller flybilletter hos FCM Travel til sentralstyremøte 3, skal du skrive «SST3» i feltet «Kostnadssted 2».

Du finner utfyllende informasjon om reisebestilling her:

Tilrettelegging

Vi skal legge til rette for at alle skal kunne delta på NSOs arrangement. Dersom du har behov for tilrettelegging – enten om det gjelder mat, tilgjengelighet eller andre ting – er det viktig at du gir beskjed i påmeldingen.

Velkommen til sentralstyremøte!