Saker til SST3-18/19

Fristen for å melde nye saker var 22. november.

Frist for å levere forslag til resolusjoner og forhåndslevere endringsforslag var 4. desember.

 

SST3 00 Konstituering
SST3 00.03-18/19 Konstituering
SST3 01 Rapporter og orienteringer
SST3 01.05-18/19 Rapporter
SST3 01.06-18/19 Protokollsaker
Vedlegg 1: Protokoll sentralstyremøte 2 2018/2019
Vedlegg 2: Protokoller arbeidsutvalget
SST3 01.07-18/19 Utredning av finansieringen av studenthelsetilbudene til studentsamskipnadene
SST3 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST3 02.04-18/19 Økonomirapport
SST3 02.05-18/19 Spesifisert budsjett for 2019
SST3 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST3 03.03-18/19 Resolusjoner
SST3 04 Valg
SST3 04.04-18/19 Supplering av medlem til kontrollkomiteen
SST3 05 Styringsdokumenter
SST3 05.01-18/19 Endringsforslag til NSOs vedtekter
SST3 06 Innkomne saker
SST3 06.09-18/19 NSOs arbeid med kommune- og fylkestingsvalget 2019
SST3 06.10-18/19 NSOs statsbudsjettprioriteringer 2020
SST3 06.11-18/19 Avkolonisering – Diskusjonssak