Innkalling til SST4-18/19

Dette er innkallingen til NSOs sentralstyremøte 4, fredag 15. februar til søndag 17. februar 2019.

Hopp direkte til:

Frister

Melde nye saker til møtet (iht. vedtektene) 31.01.2019
Melde seg på møtet 01.02.2019
Komiteene må ha sendt sine rapporter 04.02.2019
Bestille flybilletter (iht. økonomireglement) 01.02.2019
Utsending av sakspapirer (iht. vedtektene) 08.02.2019
Levere forslag til resolusjoner 13.02.2019
Forhåndslevere endringsforslag 13.02.2019
Sende inn reiseregning (iht. økonomireglement) 29.03.2019

Møtestart og -slutt

Fristen for å melde seg på og bestille eventuelle flybilletter er 1. februar.

Dagen starter med lunsj fredag 15. februar kl. 12.00. Selve møtet starter kl. 12.30 og slutter søndag 17. februar kl. 14.30.

Søndag kl. 14.30 til 16.30 er det seminar for sentralstyrets medlemmer, for å planlegge formøtet til landsmøtet.

Påmelding

Du melder deg på møtet ved å fylle ut det elektroniske påmeldingsskjemaet.

Gi beskjed til nso@student.no hvis du er medlem av sentralstyret og vet at du ikke kan delta, slik at arbeidsutvalget kan kalle inn eventuell vara.

Påmeldingsfristen er 1. februar.

MELD DEG PÅ HER

NSO dekker reise og opphold for

 • Sentralstyret
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Prinsipprogramkomiteen
 • Én person fra hver av de politiske komiteene:
  • Fag- og forskningspolitisk komite
  • Internasjonal komite
  • Læringsmiljøpolitisk komite
  • Velferds- og likestillingspolitisk komite

Overnatting

Det organiseres overnatting på Thon Hotel Spectrum for alle som ber om det i påmeldingen.

Melde saker

Sentralstyremedlemmene og studentorganene som er medlemmer kan melde saker til sentralstyremøtene. Frist for å melde saker er 16 dager før møtet.

Levere forslag til resolusjoner

Forslag til resolusjoner sendes nso@student.no.

Kontakt gjerne arbeidsutvalget eller sekretariatet i NSO hvis du ønsker innspill eller hjelp med å skrive resolusjonen.

Forhåndsinnsending av endringsforslag

Alle med forslagsrett i sentralstyret kan forhåndslevere endringsforslag til sakene som skal behandles på sentralstyremøtet. Forhåndsleverte endringsforslag blir gjort tilgjengelig for sentralstyret før møtet.

Lenke for forhåndsinnsending av endringsforslag blir å finne på siden til sakspapirene for møtet.

Reisebestilling

Hvis du har behov for å reise med fly for å delta på sentralstyremøtet, kan du bestill dine egne billetter gjennom reisebyrået FCM Travel. Da slipper du å legge ut for flybillettene. Som medlem av sentralstyret, eller en komite i NSO, skal du ha fått tilsendt personlig brukernavn og plussord på e-post.

Benytt alltid rimeligste reisealternativ.

Hvis du bestiller flybilletter hos FCM Travel til sentralstyremøte 4, skal du skrive «SST4» i feltet «Kostnadssted 2».

Du finner utfyllende informasjon om reisebestilling her:

Tilrettelegging

Vi skal legge til rette for at alle skal kunne delta på NSOs arrangement. Dersom du har behov for tilrettelegging – enten om det gjelder mat, tilgjengelighet eller andre ting – er det viktig at du gir beskjed i påmeldingen.

Velkommen til sentralstyremøte!