Saker til SST4-18/19

Fristen for å melde nye saker var 31. januar.

Frist for å levere forslag til resolusjoner og forhåndslevere endringsforslag er 13. februar.

 

Under kan du laste ned sakene hver for seg

SST4 00 Konstituering
SST4 00.04-18/19 Konstituering
SST4 01 Rapporter og orienteringer
SST4 01.08-18/19 Rapporter
SST4 01.09-18/19 Protokollsaker
SST4 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST4.02.06-18/19 Strategiske midler 2019
SST4 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST4 03.04-18/19 Resolusjoner
SST4 04 Valg
Ingen saker
SST4 05 Styringsdokumenter
Ingen saker
SST4 06  Innkomne saker
SST4 06.12-18/19 Saker til NSOs landsmøte 2019
SST4 06.12.01-18/19 LM9 00.03-19 Godkjenning av forretningsorden
SST4 06.12.02-18/19 LM9 01.03-19 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2018
SST4 06.12.03-18/19 LM9 02.02-19 Rammebudsjett for 2020
SST4 06.12.04-18/19 LM9 05.02-19 Handlingsplan for NSO 2019/2020
SST4 06.12.05-18/19 LM9 05.04-19 Velferdspolitisk plattform
SST4 06.12.06-18/19 LM9 05.05-19 Utdanningspolitisk plattform
SST4 06.12.07-18/19 LM9.05.06-19 NSOs prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur
SST4 06.12.08-18/19 LM9 06.01-19 Generaldebatt (sakspapir til landsmøtet)
SST4.06.13-18/19 Bærekraftspolitikk i NSODiskusjonssak
SST4.06.15-18/19 Minstekrav til karakterbegrunnelseDiskusjonssak
SST4 06.14-18/19 Sak unntatt offentlighet – Sendes elektronisk til sentralstyret