Saker til SST5-18/19

Fristen for å melde nye saker var 18. mars.

Frist for å forhåndslevere endringsforslag er 1. april.

Under kan du laste ned sakene hver for seg:

SST5 00 Konstituering
SST5 00.05-18/19 Konstituering
SST5 01 Rapporter og orienteringer
SST5 01.10-18/19 Rapporter
SST5 01.11-18/19 Protokollsaker
SST5 06 Innkomne saker
SST5 06.16-18/19 Saker til NSOs landsmøte 2019